Det viser seg at Waldegruppen ikke sendte inn årsoppgavene til de ansatte før de gikk konkurs på tampen av fjoråret. Dermed står de tidligere ansatte oppført med null kroner i inntekt for fjoråret. De risikerer en stor skattesmell neste likningsår, dersom selvangivelsen ikke korrigeres før 30. april.

— På generelt grunnlag er problemet ved konkurser at selskapet som har gått konkurs har ansvaret for innberetning av lønn frem til konkursboet åpner. Hvis selskapet ikke har sendt inn lønns- og trekkoppgaver for det året konkursen skjer, må den ansatte selv levere dokumentasjon for brutto lønnsslipp og skattetrekk til kemneren. Det er trist at det er de uskyldige som får problemer etter konkurser, sier seksjonssjef Solveig Skaar i Skatteetaten.

Tidligere personalsjef i Walde, Stein Ove Mørk, ble sjokkert når han fikk greie på at han sto oppført med null kroner i inntekt på selvangivelsen.

— Vi går rundt og tror at så lenge vi har fått lønnsslipper, så er alt rapportert inn. Vi har ikke fått noe informasjon. Jeg trodde det var en viss automatikk i systemet som fanget opp slikt, forteller han.

Risikerer skattesmell

Nå må han og de drøyt 200 andre tidligere ansatte i Walde selv rette selvangivelsen og deretter oppgi dokumentasjon til kemneren.

— De må opplyse hva de selv har tjent i fjor på selvangivelsen. Der står ikke skattetrekket. Ellers får de en kjempestor restskatt neste år. Her haster det med å få registrert riktige opplysninger slik at det kommer med på ligningen, forteller Skaar fra Skatteetaten.

Bostyrer etter Walde-konkursen, Bjørn Åge Hamre, sier de tidligere ansatte kan henvende seg til dem for å få lønnsslippen for forrige år.

— Boet rapporter inn det som utbetales fra konkursboet. Når det gjelder lønn som ble utbetalt før selskapet gikk konkurs, er dette noe boet ikke kan ta ansvar eller stå inne for. Det har vi ikke mandat til å gjøre, forklarer han.

Endrer praksisen

Problemet hos Walde kunne vært unngått dersom selskapet hver termin sendte inn spesifikk lønns- og trekkoppgave for hver ansatt frem til konkursåpning. I dag må selskap kun sende inn lønns- og trekkoppgave for hver ansatt ved årsslutt. Skaar sier denne ordningen skal endres.

— Fra og med neste år kommer en ny ordning for innrapportering av lønn og skattetrekk. Da skal alle utbetalinger og skattetrekk registreres etter ansattes navn for hver måned, slik at en sikrer seg mer mot slike situasjoner som har oppstått etter Walde-konkursen, forklarer hun.

Etterlyser informasjon

Mørk mener de tidligere ansatte burde fått mer informasjon av bostyrer tidligere.

— Vi får ikke opplæring i hva som skjer når bedriften går konkurs. Bostyrer sitter med kunnskap på området, de burde informert oss tidligere, sier han.

Bostyrer Hamre tar selvkritikk for at de ansatte ikke har fått informasjon om forholdene før skatteligningen kom denne uken.

— Vi burde kanskje sendt ut noe informasjon tidligere. Selv om det normalt ikke er noe et konkursbo gjør, kommer vi til å sende ut noe nærmere informasjon i god tid før fristen til å levere selvangivelsen. Vi håper det er til hjelp for de ansatte, sier han.

OPPGITT: Samtidig som mange av hans gamle kolleger prøver å finne seg ny jobb, må Stein Ove Mørk og de tidligere ansatte i Walde raskt rette selvangivelsen sin for å unngå skattesmell neste år.
Privat