Vil øke skatten for kraftselskaper

Finansdepartementet ønsker å øke eiendomsskatten for kraftverk. En slik endring kan gi enkelte kommuner nye millioninntekter, men kraftbransjen mener satsingen på fornybar energi vil lide.