Les også:

Før helgen vendte familie— og kulturkomiteen i Stortinget tommelen ned for et forslag fra flere Høyre-representanter som ville øke reklamasjonsfristen på nye boliger fra fem til ti år.

Heller ikke et forslag om å innføre en forsikringsordning for nye boliger var det vilje til å innføre hos de rødgrønne.

–Ifølge SINTEF Byggforsk går halvparten av det som brukes på utbedring av feil etter overtagelse av boliger, til feil som oppstår etter fem år, sier underdirektør Torgeir Øines i Forbrukerrådet.

Han er heller ikke fornøyd med dagens garantisummer, som nylig ble økt til maks 5 prosent av kjøpesum.

For små.

–5 prosent hjelper ikke i de alvorlige tilfellene, og det er dem det er viktigst å fange opp. Sverige og Danmark har langt bedre ordninger. Garantisummen burde være på 10–15 prosent for å nærme seg nivået i våre naboland, sier Øines.

Han synes det er uforståelig at man ikke engang kan be Regjeringen utrede muligheten for 10 års reklamasjonsfrist og byggefeilforsikring allerede nå.

Samtidig har Regjeringen utsatt innføringen av den uavhengige kontrollen i byggesaker.

–Det er ironisk at dette kommer samtidig som Regjeringen utsetter innføringen av den uavhengige kontrollen i byggesaker. Mens den ser at løsningen med kontroll og byråkrati er kostnadsdrivene, vanskelig å gjennomføre og at den vil gi usikre resultater når det gjelder å forhindre byggefeil, er den likevel ikke interessert å utrede lengre reklamasjonsfrister og forsikringsordninger, sier Øines.

Øines mener at de forbedringene som nylig er gjort hva gjelder økning av garantitid og garantisummer, er marginale. Garantitiden er nylig økt til fem år og garantisummene er fordoblet.

Sier nei.

Justisminister Knut Storberget argumenterte i et brev til komiteen mot forslagene om å utvide reklamasjonsfristen for nye boliger og innføre byggeforsikring.

–En utvidelse av reklamasjonsfristen til ti år vil påføre entreprenørene ytterligere byrder og dermed forrykke balansen i forholdet mellom forbruker og byggenæringen. Det kan ikke utelukkes at en utvidelse av fristen representerer en risiko for entreprenørene som dels vil bli veltet over på forbrukerne i form av høyere boligpriser, skriver justisministeren i brevet.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook