Bergen er billig for eldre

For eldre er det billig å bo i Bergen. For barnefamilier lønner det seg å bo på Voss.