— Et godt resultat i krevende omgivelser, er Lerøys dom over fjorårets siste kvartal.

Driftsresultatet falt fra 539,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, til 120 millioner kroner i fjorårets siste kvartal. Driftsinntektene falt i samme periode fra 2.574 millioner kroner til 2.251 millioner kroner.

— Nedgangen i driftsresultatet kommer som følge av vesentlig lavere prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter, atlantisk laks og ørret, samt noe høyere uttakskost, skriver Lerøy i kvartalsrapporten.

Produksjonskostnadene har vært fallende gjennom kvartalet. Samtidig peker konsernet på at svak prisutvikling i fjerde kvartal har bidratt til lavere kontraktsandel enn det Lerøy anser som normalt. Videre peker konsernet på at det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (Scottish Sea Farms) har bidratt med et vesentlig lavere resultat i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode i 2010. Årsaken til dette er vesentlig lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader, påpeker Lerøy.