Mellom oktober og desember bledet omsatt boliger for 89,9 milliarder kroner. Det er 17 prosent mer enn sammeperiode i 2010.

51.900 faste eiendommer bleomsatt i forrige kvartal, det nest høyeste antallet målt av SSB.

Av fasteeiendommer er det boliger som har opplevd en markant økning. 24.600boliger ble tinglyst, en økning på 10 prosent fra 4. kvartal 2010.

Snittpris på 2,7 millioner

Samlet verdiav boligene var 66,2 milliarder, som betyr at gjennomsnittsboligen ble omsattfor 2,7 millioner kroner.

Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen.I hovedstaden ble den gjennomsnittlige boligen omsatt for 4 millioner kroner.

Omsetning av fritidseiendommergikk svakt ned i forrige kvartal. I alt ble det omsatt ca. 3500fritidseiendommer, en nedgang på 6 prosent fra samme periode i fjor.Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidseiendom på eid tomt var 1,3millioner kroner.

Interessert i boligmarkedet? Følg oss på Facebook!