• JAKTER HODER: Hodejeger Erik Falk Hansen oppfordrer arbeidsgivere til å verdsette all den solide arbeidserfaringen som nå blir tilgjengelig i arbeidsmarkedet. FOTO: Kristian Jacobsen

Hodejeger advarer mot fiktive jobber