Bygger helt nytt industri-anlegg på Hanøytangen

Samler nesten all virksomheten på Askøy.