• POPULÆR: Høgskulen i Sogn og Fjordane. FOTO: MARIT BENTZ

Sogn og Fjordane stadig meir populær hos studentane

Høgskulen som har vore truga med fusjonering har aldri vore meir populær hos dei som skal begynne å studere til hausten.