Den tyske arbeidsløsheten er på et historisk lavt nivå i moderne tid.

Det ble skapt over en halv million nye jobber i 2011. ## Optimisme

-  Det er en optimistisk stemning i industrien, selv om det er klare tegn til redusert etterspørsel, sier sjeføkonom Ralph Wiechers i industriens bransjeorganisasjon (VDMA) til nyhetsmagasinet Der Spiegel.

Bedriftsledernes optimisme gjenspeiles i tilsvarende forventningsmålinger blant forbrukerne..

Et todelt EU

Ledighetstallene i EU forsterker utviklingen av det todelt Europa –  de rike eurolandene i nord og kriselandene i sør.

Ved utgangen av november var 2,4 millioner tyskere registrert uten jobb. Det er 5,5 prosent av arbeidsstyrken i landet og 310 000 færre enn for ett år siden.

Da var den såkalte sesongkorrigerte ledigheten på 6,7 prosent, viser tall fra Destatis (det tyske statistiske sentralbyrået).For første gang i historien er det i dag over 41 millioner tyskere i arbeid.

Da ledigheten var på topp i 2005 var over 10 millioner mennesker uten jobb.

Reformene

Angela Merkels sentrumhøyreregjering høster fruktene av forgjengerens omfattende arbeidsmarkedsreformer. De kostet sosialdemokraten Gerhard Schröder og hans rødgrønne koalisjonsregjering makten i 2005. «Agenda 2010» og «Hartz-Konzept», som disse reformene ble kalt, var upopulære, men ga resultater. Industriens konkurransekraft økte i en globalisert økonomi og flere fikk jobb.

- Ledighetstallene viser at det var verdt smertene. Arbeidsmarkedsreformer er smertefulle, men de virker, sier økonomen Holger Schmieding i tyske Berenberg Bank til den britiske avisen Financial Times.

«Økonomisk mirakel»

Det er denne oppskriften Merkel insisterer på at de kriserammede eurolandene må følge for å komme ut av gjeldsfellen og gjenreise sin økonomi.

Etter de ekstraordinære økonomiske byrdene med gjenforeningen på 1990-tallet og omstillingen av økonomien på 2000-tallet, kan det synes som om Tyskland opplever et nytt Wirtschaftswunder.

Wirtschaftswunder («økonomisk mirakel») var betegnelsen på den raske gjenreisningen av den vestlige delen av det delte Tyskland etter den annen verdenskrig.

Eksportindustrien

I dag er det eksportindustrien som er motoren i den raske økonomiske veksten. Fjoråret ble enda et rekordår.

For første gang solgte tyske bedrifter varer og tjenester til utlandet for over 1000 milliarder euro (7700 mrd. kr).

Eksportindustrien tjener på en svekket euro på grunn av den uløste gjeldskrisen i Sør-Europa.

Men også Tyskland merker at eurosonen –  de 17 EU-landene med fellesvalutaen euro – er på vei inn i en ny økonomisk nedgangsperiode.

Produksjonsveksten i Tyskland (veksten i bruttonasjonalproduktet) er anslått å avta fra 2,9 prosent i 2011 til 0,8 prosent i år, ifølge EU-kommisjonen i Brussel.

Et globalt marked

Hvordan rammer dette eksportbedriftene?

BMW-sjefen Norbert Reithofer spurte sine eksperter hva som skjer hvis salget faller med 60 000, 100 000 eller 200 000 biler i år

Svaret var enkelt: Svært lite.

Med arbeidsreformene det siste tiåret har bedriften innført nye skiftplaner, bruker mer overtid, har innført tidskontoordninger og inngått fleksible fritidsavtaler for å tilpasse produksjonen til store svingninger i etterspørselen, skriver Der Spiegel.

I likhet med andre eksportbedrifter håper også BMW å kunne oppveie sviktende bilsalg i Europa med salgsvekst i vekstland som Kina, India, Russland og Brasil.

-  Vi er forberedt, sier Reithofer.