Av de nyvalgte styremedlemmene i de t yngste bedriftene på London-børsen FTSE-100 i fjor var det hele 27 prosent kvinner.

Totalt i dag er kvinneandelen rekordhøye 15 prosent i FTSE-100 selskapene — opp fra drøyt 12 prosent året før. Kun 10 FTSE-selskaper er nå uten kvinner.

Nesten 100

Også i selskapene i indeksen på nivået under FTSE-250 er det blitt valgt inn kvinner i stor stil det siste året, her har andelen økt fra under 8 til drøyt 9 prosent det siste året. Til sammen har 98 nye kvinner kommet inn i styrene i de selskapene i de to viktigste børsindeksene, ifølge avisen London Evening Star.

Dette har skjedd uten at det har blitt innført noen kvoteringslov, slik vi har i Norge. Men et visst press har det likevel vært. Den tidligere handels- og industriministeren Lord Davies sa i februar i fjor at de store selskapene bør ha minst 25 prosent kvinner i sine styrer innen 2015. Han truet ikke direkte med kvoteringslov, men krevde at bedriftene skulle oppgi antall kvinner i sine styrer og organisasjoner - i håp om at det skulle legge press på bedriftene slik at de fikk flere kvinner inn i toppjobbene. Og det ser ut til å virke.

Motstand

Motstanden mot en slik lov i britisk næringsliv er sterk. De liker ikke restriksjoner og gjør alt de kan for å unngå at den blir innført. Dette sa også Miles Templeman, sjef for den mektige styreorganisasjonen Institute for Directors, da han i fjor sommer var i Norge for å lære mer om den norske kvoteringsloven

-Det er altfor få kvinner i styrene. Jeg tror likevel ikke en kvoteringslov er veien å gå for oss. Vi er enige om målet, men ikke om virkemidlene, sa Templeman til Aftenposten den gang.

I Norge virket ikke et slikt press. Andelen kvinnelige styremedlemmer lå fast på rundt 6 prosent i årevis. Selskapene fikk en tidsfrist på å gjør noe med dette. Men trusselen virket ikke, andelen var som sementert på 6 prosent. Loven med krav om minimum 40 prosent av begge kjønn i ASA-styrene trådte i kraft for fire år siden.

Elin Hurvenes, Styrefaglig Møteplass og Professional Boards Forum
Charlotte Wiig

Fornøyd

Det er norske Elin Hurvenes som har funnet frem til tallene. Jevnlig måler hun kvinneandelen i de britiske styrene og arrangerer også møter mellom kvinnelige kandidater og sentrale styrepersoner i England. Hun er veldig godt fornøyd med utviklingen.

-Det kan du trygt si! Da jeg startet opp i Storbritannia i 2008 var kvinner i styrer ikke et tema. I møte med et sentralt styremedlem i en stor bank fikk jeg klar beskjed om at jeg kastet bort tiden og at ingen styreformann ville delta på møtene med de kvinnelige kandidatene. Året etter deltok 25 av dem, sier hun til Aftenposten.

-Dramatisk forandring

Hurvenes påpeker at det aldri har vært mangel på talent og kompetanse hos kvinnene, men at næringslivet nå for alvor har fått øynene opp for disse kvinnelige ressursene.

-Den tradisjonelle mannsdominerte kulturen på toppen i britisk næringsliv har forandret seg dramatisk de siste årene, sier hun.

Det er 15 år siden den første kvinnelige toppsjefen ble utnevnt i et FTSE-100 selskap, Marjorie Scardino i Pearson. Det tok åtte år før neste kvinne nådde toppen. I dag er det fire kvinnelige toppsjefer

Stacey Cartwright, styremedlem i GlaxcoSmithKline er blant de nye fjesene i et britisk styre.
Lucinda Bell, styremedlem i British Land er også blant ferske fjes.
FS00010948.jpg
Sam Robinson
Renee James, styremedlem i Vodafone.