– Finanskrisen har begynt å roe seg. Europa er ikke lenger påavgrunnens rand, sa president Nicolas Sarkozy i et TV-intervju søndagkveld.

Presidenten instisterte på at finanskrisen er på vei tilbake, ogat dette skyldes de økonomiske tiltakene som er blitt igangsatt av dekriserammede EU-landene.

– Det er blitt iverksatt tiltak for å stabilisere Europas ogverdens finansielle situasjon, sa Sarkozy i det timelangeintervjuet, hvor han også presenterte en rekke reformer som skal løfteFrankrikes økonomi.

Økte skatter

Presidenten vil blant innføre en moms på 21, 2 prosent, en 1, 6 prosents økning fra dagens nivå. Sarkozy håper dette skal skape flerejobber på det franske arbeidsmarkedet.

— Momsøkningen vil ikke tre i kraft før 1. oktober. Inntil dahåper vi på økt kjøpevilje og økonomisk vekst, sa han i intervjuet.

Presidenten betegnet økningen som en sosial skatt, som skal flytte noe av skattebyrden fra arbeidsgiverne og over på forbrukerne.

– Jeg vil at Frankrike skal fortsette som et produktivt land, jeg vil at vi skal beholde fabrikkene våre, tilføyde presidenten.

Politiske observatører betegner intervjuet som et forsøk fra Sarkozys side på å styrke stillingen foran presidentvalget i Frankrike til våren.

Sosialistlederen François Hollande ligger an til å beseire Sarkozy ved valget der første omgang skal holdes 22. april.

Nedgradert

Presidentens kommentarer kommer to uker etter at det anerkjentekredittratingbyrået Standard & Poor’s nedgraderte Frankrikeskredittverdighet fra toppnivået AAA til AA+.

Norsk Hydros konsernsjef, Svein Richard Brandtzæg, uttalte tidligere denne uken at eurokrisen kryper nordover. Han mener den økonomiske nedturen har nådd bygg— og konstruksjonssektoren i Frankrike.Samtidig pågår det intense avtaleforhandlingermellom myndighetene og banksektoren i Hellas. Hellas er avhengig av bådegjeldssletting og krisehjelp i god tid før 20. mars. Da må landet ut med 14,4milliarder euro (110 milliarder kroner) i renter og avdrag på gjeldsberget somfor lengst er blitt en trussel mot økonomien i hele eurosonen.