I forrige uke fortalte Aftenposten om hvordan politi, skattemyndigheter og Arbeidstilsynet opplever en kraftig økning av omfanget av svart arbeid blant ulovlige innvandrere.

Desperate arbeidstagere uten rettigheter utnyttes for et lønnsnivå ned mot 15 kroner timen, og politiet sliter med å avdekke ulovlighetene.

— Vi kan ikke bare lukke øynene

Samtidig understreket statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justisdepartementet at det ikke er aktuelt å gi de ulovlige innvandrerne mulighet til å betale skatt. Nå får Regjeringen kritikk fra egne rekker. SVs Heikki Holmås mener man lukker øynene for et voksende samfunnsproblem.

- Når man ikke forholder seg til virkeligheten bedriver man strutsepolitikk. Vi kan ikke bare lukke øynene for dette problemet, men vi må gjøre noe for unngå at denne gruppen bidrar til en svart økonomi og kriminalitet, sier Holmås, som er stortingsrepresentant og leder for Kommunal- og forvaltningskomiteen.

- Bør få betale skatt

Han viser til at flere europeiske land har innført ordninger som gir mennesker med langvarig og sterk tilknytning til et land mulighet til å jobbe lovlig og betale skatt. Holmaas mener en slik løsning også er relevant for Norge.

— Vi bør føre en politikk på dette feltet som bedre sammenfaller med andre europeiske land, som Sverige og Nederland, der de som jobber svar får en midlertidig arbeidstillatelse. På den måten kan de forsørge seg lovlig. Det er et stort samfunnsproblem at det utvikler seg en svart økonomi med mennesker som tvinges til å jobbe for luselønn, og det gjør noe med hver og en av oss om det blir vanlig at vi kan kjøpe innvandrere som jobber billig for oss svart, ser Holmås.

Etterlyser debatt

Holmås mener at Arbeiderpartiet bør ta en klarere debatt om hvordan de forholder seg til mennesker uten lovlig opphold, og viser til partiets eget integreringspolitiske dokument, som ble vedtatt på landsmøtet i fjor.

Her skriver programkomiteen at det er nødvendig med «en grunnleggende diskusjon om hvordan man skal forholde seg til disse personene». Aps stortingsrepresentant Hadia Tajik var blant medlemmene i programkomiteen, og hun mener konklusjonen er enkel.

— Er man ulovlig i Norge skal man ut. Enten skal man reise frivillig, eller så må politiet stå for uttransporteringen, sier hun.

- Hvordan synes du man kan løse utfordringene med svart arbeid i denne gruppen?

— Dette må løses med et strengt regulert arbeidsmarked. Strategien må være å jobbe mot tilfellene av sosial dumping, ikke legge til rette for at flere som er ulovlig i landet skal få incentiver til å bli her som å få mulighet til å jobbe, sier Tajik.

Mener Holmås legitimerer ulovlig opphold

Hun mener at Holmaas med sine utsagn signaliserer at det er greit å oppholde seg ulovlig i landet.

— Å gi dem skattekort vil gi dem sterkere incentiver for å bli, men politikken vi fører må være slik at vi gi dem sterkere incentiver for å dra, sier Tajik.

- Opplever du at Arbeiderpartiet har tatt denne diskusjonen godt nok, slik dere selv har påpekt at er nødvendg?

— Det er en kontinuerlig diskusjon. Man må følge utviklingen, og vurdere hvilke andre tiltak man eventuelt kan iverksette der det er nødvendig. Samtidig legger alle som uttaler seg om dette vekt på at mørketallene er store, og det er tegn på at man trenger mer kunnskap, sier Tajik.

Etterlyser NHO og LO

Heikki Holmås mener også at NHO og LO må komme sterkere på banen i debatten om svart arbeid og ulovlige innvandrere.

— Media slår ofte opp at dette er et problem, men har enda til gode å se NHO og LO delta aktivt i debatten. Både LO og NHO har interesser av å gjøre noe med dette, sier han.

NHO-ledelsen er overrasket over utspillet.

— Holmås bør nok ta seg en tur til NHO for å se hvordan vi jobber med dette. Siden 1995 har vi hatt et samarbeid med KS og LO mot svart arbeid, og vi har mange bransjeforeninger som gjør en solid innsats. Vi har hatt kampanjer som handlehvitt.no og informert medlemsbedriftene om hvordan man forholder seg til utenlandsk arbeidskraft, sier Petter Haas Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Han understreker at svart arbeid et et stort problem for alle seriøse arbeidsgivere.

- Når noen ikke betaler skatt må andre betale mer. Vårt utgangspunkt er at alt arbeid i Norge skal skje under ordnede og lovlige forhold, sier Brubakk.