– Mange er skuffet i dag. Jeg er særlig skuffet over Arbeiderpartiet

Odd Kristian Reme er skuffet. Både over eget parti, Arbeiderpartiet, men også over at kapitalkreftene har vunnet fram. Slik tolker han innstillingen fra Stortingets kontrollkomité som anbefaler å si nei til ny gransking av Alexander L. Kielland-ulykken, som tok livet av 123 oljearbeidere i 1980.

Oddbjørn Lerbrekk overlevde Kiellandulykken og mener mange spørsmål står ubesvart. Også Odd Kristian Reme, som mistet sin bror er skuffet over at «kapitalkreftene» vinner nok en gang.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Odd Kristian Reme leder Kielland-nettverket som har jobbet for en ny gransking av Kielland-ulykken i mer enn 40 år. Han mistet sin bror, Rolf, i ulykken. Han er også Arbeiderpartipolitiker.

– Personlig er jeg veldig skuffet, sier Reme.

Arbeiderklassens kamp

– Dette er en opplagt sak for Arbeiderpartiet. Jeg vil fortsette å jobbe opp mot mine partikolleger fram mot endelig avstemming, sier Kian.

Pårørendegruppen vil også jobbe for å overtale andre partier fram mot den endelige avstemmingen 7. juni.

Reme kaller kampen for ny gransking for arbeiderklassens kamp mot sterke kapitalkrefter.

– I alle år har dette vært en kamp mot oljebransjen og rederne som ikke ønsker nytt søkelys på ulykken. Hele veien har de satt seg imot, sier Reme.

Solfrid Lerbrekk sitter på Stortinget for SV i Rogaland.

Skuffet Lerbrekk

Alle politikerne i komiteen, unntatt Sosialistisk Venstreparti, mener det vil være vanskelig å granske ulykken på nytt, så mange år etterpå.

Det er etter flertallets syn også lite sannsynlig at det vil komme vesentlig ny informasjon, mener de.

– Jeg er skuffet. Særlig over Arbeiderpartiet, sier Solfrid Lerbrekk, som sitter på Stortinget for SV. Hun er også datter til Oddbjørn Lerbrekk som overlevde ulykken, og hun er selv oljearbeider.

– Jeg er ganske sikker på at det ikke vil bli ro rundt ulykken hvis det nå ikke blir ny gransking. Det er såpass mye hemmelighold rundt ulykken ennå, sier Lerbrekk.

Hun har ikke gitt helt opp og skal snakke med Fremskrittspartiet før den endelige voteringen i Stortinget. Hvis Frp vil stemme for ny gransking, tror Lerbrekk det kan være håp om å få med seg Ap også. Men håpet er ganske lite.

Ap beklager

Øystein Langholm Hansen sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Han forstår at mange er skuffet.

– Jeg hadde håpet at vi skulle komme litt lenger og få til litt mer, for eksempel en ny ekspertgruppe. Det klarte vi ikke, erkjenner han.

– Å vedta en ny gransking er en veldig stor og alvorlig beslutning for Stortinget å ta, sier Øystein Hansen.

Siste håp nå er at andre partier fremmer et nytt forslag, som er uavhengig av innstillingen fra komiteen, som Ap kan stemme over.

– Men Ap kommer nok ikke til å fremme et eget nytt forslag, sier Hansen.

Gudny Hansen mistet faren (Hans Herbert Hansen) i «Alexander L. Kielland»-ulykken 27/3-1980.

– Ja, pappa kunne vært reddet, tror Gudny Hansen. Hun mistet faren sin, Herbert Hansen, i «Alexander L. Kielland»-ulykken i 1980. Han ble bare 33 år. Fortsatt tenker hun på at han kunne levd ennå, fortalte Gudny til Aftenbladet i april i år.

Nå får ikke Gudny flere svar, iallfall ikke hvis Stortinget følger innstillingen fra kontrollkomiteen. Saken skal stemmes over i Stortinget den 7. juni.

Ikke ny gransking

Torsdag la Stortingets kontrollkomité fram innstillingen sin, der de anbefaler å stemme nei til ny gransking av Alexander L. Kielland-ulykken.

Komiteen har behandlet Riksrevisjonens rapport og konkluderer med at saken bør avsluttes. Komiteen mener Riksrevisjonen har levert en ryddig og god rapport, har gjort et grundig arbeid for å svare på Stortingets bestilling, og har kommet med klare konklusjoner.

Komiteen viser til at Riksrevisjonen også konkluderer med at det ikke er grunnlag for en ny gransking av Kielland-ulykken.

Selv om Riksrevisjonen har funnet noen svakheter ved granskingen, slår de fast at disse ikke er betydelige nok til å trekke granskingskommisjonens hovedkonklusjon om ulykken i tvil.

Sier unnskyld

Dette betyr at Kielland-nettverkets ønske om en stortingsoppnevnt granskingskommisjon for å starte en ny gransking ikke imøtekommes.

Komiteen sier at flertallet har tillit til de begrunnelser og den samlede vurdering Riksrevisjonen har gjort rundt dette spørsmålet.

Komiteen har likevel som intensjon å ta Kielland-nettverket på alvor gjennom å legge til rette for videre dialog med myndighetene.

Komiteen vil først og fremst beklage på det sterkeste den mangelfulle oppfølgingen overlevende opplevde etter ulykken, både i tiden rundt selve ulykken og i etterkant. Komiteen vil også beklage på det sterkeste at de etterlatte ikke ble sett på som en del av ulykken og ikke fikk oppfølging.

Komiteen fremmer følgende forslag:
«Stortinget vil på det sterkeste beklage den mangelfulle oppfølgingen overlevende og etterlatte opplevde etter Alexander L. Kielland-ulykken.»

Alexander L. Kielland-plattformen ble senket i Nedstrandsfjorden på 700 meters dyp i november 1983. I alt 36 sprengladninger senket plattformen i løpet av 12 minutter.

Nye avsløringer

Det var etter nye avsløringer om årsaken til Alexander Kielland-ulykken som skjedde i 1980, bestemte Stortinget i 2019 at Riksrevisjonen skulle gå gjennom ulykken på nytt.

9. mars i år la Riksrevisjonen fram sin rapport. De konkluderte med mangelfull åpenhet om ulykken og årsaksforklaringene. De ga også myndighetene sterk kritikk for svikt i oppfølgingen av etterlatte og overlevende. Likevel anbefalte ikke Riksrevisjonen ny gransking.

Stortingets kontrollkomité har behandlet rapporten fra Riksrevisjonen og gitt sin innstilling til Stortinget. Samlet storting skal behandle saken den 7. juni i år.

Les Riksrevisjonens konklusjoner:

Les også

Nei til ny gransking – åpner for å si unnskyld

Les også

Kielland-nettverket: – Det blir ingen ro i Kielland-saken uten en ny granskning

Odd Kristian Reme mistet sin bror og Oddbjørn Lerbrekk overlevde Alexander Kielland-ulykken. Begge mener at mange spørsmål fortsatt står uten svar.
Leder i pårørendeforeningen Kielland-nettverket, Odd Kristian Reme ved minnesmerket «Brutt lenke» i Kvernevik. 40-årsmarkeringen ble preget av koronapandemien.

Omstridt ulykke

Norgeshistoriens største industriulykke skjedde på Ekofiskfeltet i Nordsjøen i 1980. 123 mennesker omkom. 30 ble aldri funnet. Årsaken til ulykken diskuteres fortsatt, 41 år etter ulykken.

  • En norsk granskingskommisjon konkluderte i 1981 med at ulykken skyldtes en sveisefeil fra det franske verftet, som førte til at plattformfoten knakk av og plattformen havarerte.
  • En fransk kommisjon konkluderte i 1985 med at ulykkesforklaringen var mer sammensatt. At sveisefeilen ikke var årsaken til at ulykken ble en katastrofe.
  • I 1991 inngikk norske og franske interesser et hemmelig forlik, som ikke ble kjent for offentligheten for i 2016.
  • Fra 2016 er det kastet nyt lys over omstendighetene rundt Kielland-ulykken. Flere personer som ikke har snakket åpent før har uttalt seg om det som skjedde, og nye arkiver er åpnet.

LES FLERE SAKER OM KIELLAND-ULYKKEN:

Publisert: