Fikk ikke med seg søknadsfrist: Måtte si opp ansatte da de gikk glipp av én million kroner

Da regnskapsføreren til Taxi1 i Bergen havnet i karantene gikk bedriften glipp av søknadsfristen. Det førte til oppsigelser og permitteringer. Fristen er endelig, sier Skatteetaten.

Daglig leder i Taxi1, Robert Aasmul.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Taxi1 tok de permitterte ansatte tilbake i jobb fra juni til september, etter at nyheten om lønnskompensasjon ble kjent. Da selskapet skulle søke om kompensasjon havnet regnskapsmedarbeideren i karantene.

– Vår regnskapsmedarbeider skulle tilrettelegge for at jeg skulle sende inn søknaden, og jeg har ikke fått med meg at fristen er 5. november, sier daglig leder i Taxi1, Robert Aasmul til E24.

Søknaden blir sendt inn åtte dager for sent, og Aasmul har fått avslag på grunn av sen innlevering.

– Vi gikk glipp av én million kroner i lønnskompensasjon. Det er hele aksjekapitalen vår, forklarer han.

Les også

Over 60 millioner kroner tildelt i ny kompensasjonsordning første døgn

Førte til oppsigelser

Ettersom selskapet ikke fikk kompensasjonen ble kostnadene for høye.

– Det medførte dessverre at vi måtte si opp sjåfører og permittere andre. Det er omtrent 30 sjåfører som er oppsagt og permittert nå, sier han.

Aasmul påpeker at taxisjåførene så langt faller mellom to stoler hos Nav, og sier de har gitt taxisjåførene 600 kroner om dagen slik at de skal ha penger.

– Ordningen til Nav fører til at dersom en taxisjåfør har en tur på morgenen og en på kvelden, så regnes det som en full arbeidsdag. Det på tross av at de har stått stille i mellomtiden.

Les også

Regjeringen utvider kompensasjonsordningen ut april

I Navs veileder for utfylling av meldekort for sjåfører skal føre opp tiden som inngår i vakten, i tillegg til ventetiden, på tross av at sjåføren ikke tjener penger mens de venter.

E24 har rettet en rekke spørsmål til Nav om taxisjåførenes situasjon når det kommer til meldekortet.

«Vi forholder oss til de ordningene vi forvalter og regelverket som følger med dem. Vi oppfatter spørsmålet til å være om ordningene for delvis permitterte fungerer etter hensikten i dette tilfellet. Generelt er reglene slik at delvis permitterte må melde antall arbeidstimer på meldekortet. Inntjent beløp for timene er ikke del av meldekortet», svarer Nav i en e-post.

Nav påpeker at hver enkelt permittert har et selvstendig forhold til Nav, og at de ikke kan gi en felles vurdering av bedriftens situasjon.

Har du tips i saken? Kontakt E24s journalist på hanna@e24.no.

– For korte frister

Aasmul håper at regjeringen vil endre forskriften og gi ordningen tilbakevirkende effekt. Han er også misfornøyd med at man ikke fikk informasjon om ordningen i Altinn, men kun gjennom mediene.

– Løsningene er uforutsigbare, teknisk vanskelige og har forskjellig innretning fra gang til gang. Man kan ikke ha så snevre søknadsfrister. Den samfunnsmessige konsekvensen og kostnaden er mye større, legger han til.

Seksjonssjef for brukerdialog i Skatteetaten forklarer at lønnstilskuddsordningen åpnet for søknader 2. oktober, og søknadsfristen var 5. november for juli og august.

– Ordningen ble gjort kjent gjennom medieomtale og pressemelding fra regjeringen i mai, så den ble grundig omtalt i vel fem måneder før fristen gikk ut, sier Hilde Pedersen til E24.

Hun forklarer videre at det har vært informasjon på Skatteetatens nettsider, og at regnskapsførere og revisorer over hele landet også har fått informasjonen.

– Hvorfor kan man ikke vurdere søknaden selv om den er forsinket?

– Skatteetaten forvalter kun regelverket, og må forholde seg til de fristene som er satt der. Fristen er endelig for alle.

Les også

384 bedrifter fikk koronastøtte de to første dagene: – Dette redder i det minste leieforholdet

24 prosent av midler utdelt

Etter første runde av lønnsstøtteordningen ble over 13.400 månedsverk tatt tilbake fra permittering med lønnsstøtte, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i Finansdepartementet i en e-post.

Hun informerer videre om at det per 11. januar har blitt utbetalt 167 millioner kroner i støtte av 700 millioner.

I første omgang ble 4 milliarder kroner bevilget til ordningen. Tallet ble nedjustert til 700 millioner i september, og de utdelte midlene tilsvarer 24 prosent av beløpet.

– Hvorfor er så lite av dette tildelt bedriftene?

– At det er færre som har benyttet ordningen enn det beregningene var basert på, kan blant annet gjenspeile at det var færre som hadde tilstrekkelig stort omsetningsfall i denne perioden fordi aktiviteten i økonomien gjennom sensommeren var relativt høy, svarer Megaard.

Publisert