Norge eksporterte forsvarsmateriell for 6,2 milliarder kroner i 2020

Norske bedrifter eksporterte våpen og militært utstyr for om lag 6,2 milliarder kroner i 2020, mot om lag 4,5 milliarder i 2019.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og hennes departement la fredag fram den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell.
  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Økningen i eksporten svarer til 36 prosent sammenlignet med 2019, melder Utenriksdepartementet i den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell.

Medlemslandene i Nato, Sverige og Finland er de største mottakerne av forsvarsmateriell fra Norge, og i 2020 utgjorde eksporten av våpen og ammunisjon til disse omtrent 86 prosent av den totale eksporten. Eksporten av annet militært materiell til disse landene utgjorde 88 prosent i 2020, ifølge meldingen.

Økningen i eksporten av våpen og militært utstyr (såkalt A-materiell) fra 2019 til 2020 begrunnes i stor grad i eksport av luftvernsystemer og deler til slike systemer i Indonesia og Litauen.

Ifølge Utenriksdepartementet er terskelen for å avslå en eksportlisens lav, og Norge fører en streng «føre var»-linje.

Riksrevisjonen kom tidligere i år med kritikk av Utenriksdepartementet som gikk ut på at vurderingene deres for hvilke land som fikk kjøpe forsvarsmateriell ikke var grundige nok og at den samlede kontrollen for å hindre ulovlig eksport var for dårlig.

– Regjeringen er svært opptatt av å videreføre åpenhet både om eksporten av forsvarsmateriell og om hvordan Utenriksdepartementet praktiserer retningslinjene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Publisert