5000 Equinor-medarbeidere blir sittende fast hvis vekterstreiken trappes opp

Oljearbeidere får verken reist til eller fra offshoreinstallasjoner fordi helikoptrene står. Nå kan gassanlegg stenges, store prosjekter utsettes og personell bli permittert.

150 personer som jobber med andre fase av Johan Sverdrup-prosjektet, vil ikke komme seg på jobb neste uke hvis streiken trappes opp.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Vekterstreiken som har pågått i flere måneder, rammer oljebransjen hardt. Tirsdag ble streiken trappet opp, og natt til lørdag er det varslet ny eskalering.

Streiken fører blant annet til at mange helikoptre står på bakken – fordi det ikke er vektere på jobb på heliportene.

Om lag 5000 Equinor-medarbeidere vil ikke kommer seg til eller fra installasjonene ute i havet hvis konflikten trappes opp som varslet. Det omfatter både leverandører og Equinor-ansatte.

– Det er en stor belastning både for personellet som ikke får reist hjem som planlagt og for medarbeiderne som ikke kommer seg på jobb, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor.

Les også

Vekterstreiken: Equinor utelukker ikke stopp i oljeproduksjonen

Les også

Kritisk til Equinors streikefinte

Totalt 6000

Ifølge informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i bransjeforeningen Norsk olje og gass er situasjonen den samme for ytterligere 1000 medarbeidere tilknyttet andre selskaper. Dermed vil totalt om lag 6000 oljearbeidere sitte fast.

– Dette rammer veldig hardt. Helikoptrene er blodårene i systemet. Uten dem fungerer ikke norsk sokkel. Dette er ikke bra, sier Andreassen.

– Vi er bekymret ettersom en del personell har vært lenge ute nå. Mange har også sittet i koronakarantene før de dro ut. I tillegg er det mange av disse som skal ut igjen og jobbe i julen, så belastningen blir tøff. Det er svært uheldig at offshoreansatte rammes på denne måten, mener han.

Dersom konflikten eskalerer ved midnatt, kan følgene bli betydelige.

– Det er ingen tvil om at en opptrapping vil få store konsekvenser. Situasjonen er ganske uoversiktlig, sier Morten Eek.

Kan gi milliardtap

Han peker på at flere store prosjekter kan bli stoppet fordi personell ikke kommer seg på jobb. Det gjelder blant annet Martin Linge, levetidsforlengelsen på Troll-feltet og Johan Sverdrup-utbyggingens andre fase.

Han viser til at 300 personer på Martin Linge-feltet ikke vil komme seg på jobb neste uke. På Johan Sverdrup-prosjektet blir 150 sittende på land.

– Hvis dette drar ut i tid, vil det kunne skape forsinkelser i prosjektene. Det vil gi høyere kostnader og utsatt produksjon, som igjen betyr redusert nåverdi for eiere og samfunn, sier Eek.

Equinor har selv beregnet en redusert nåverdi på 400 millioner kroner per uke på Martin Linge og om lag 500 millioner på Johan Sverdrup dersom produksjonsstart blir utsatt.

Morten Eek i Equinor.

Frykter permitteringer

Ifølge Norsk olje og gass er det spesielt leverandørene som vil rammes dersom prosjektene blir stanset.

– Operatørene melder at de vil stoppe mye arbeid offshore. Dette kan bli veldig dramatisk for leverandørbedriftene. Hvis prosjekter, boring og andre oppgaver stopper opp, vil mange ansatte i leverandørbedrifter stå i fare for å bli permittert, sier Kolbjørn Andreassen.

Han anslår at rundt 1000 vil permitteres de neste ukene i en slik situasjon.

Også produksjonen vil rammes raskt hvis streiken trappes opp. Blant annet vil prosessanlegget Nyhamna i Møre og Romsdal måtte stenge, ifølge Gassco, som drifter anlegget.

– En stenging vil få konsekvenser for gasseksporten til Europa, sier pressekontakt Lisbet Kallevik i Gassco.

Les også

Vekterstreiken kan ramme norsk gasseksport

Les også

Vekterstreiken: NHO frykter for smittevernet – avfeies av Parat

Stopp på Aasta Hansteen-feltet

Det er ved Nyhamna situasjonen er akutt i første omgang, og Kallevik vil ikke spekulere i hvordan de andre landanleggene kan rammes etter hvert.

Grunnen til at anlegget må stenge, er at vektere har oppgaver knyttet til sikkerhet og beredskap der.

– Hvis streiken trappes opp, vil sikkerhet være vår øverste prioritet, sier Kallevik.

Dersom Nyhamna-anlegget må stenge, vil også produksjonen ute på sokkelen rammes umiddelbart.

– Da må vi stoppe produksjonen på Aasta Hansteen-feltet, sier Morten Eek i Equinor.

Gassen fra feltet i Norskehavet leveres til nettopp Nyhamna-anlegget, og det finnes ikke alternative løsninger.

Tidligere denne uken sendte Equinor en bekymringsmelding til Petroleumstilsynet, Kystverket og Gassco. Der skriver selskapet blant annet at personell etter hvert vil gå på akkord med arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid og hvile, fordi de må utføre oppgaver vekterne vanligvis står for.

Equinor har søkt om unntak fra streiken, men ikke fått medhold.

Hør podkast om de største selskapene på norsk sokkel:

Publisert: