Endrer reglene for tilkobling til strømnettet: – Kan bidra til at man slipper å bygge nytt nett

Ferger, datasentre og oljeplattformer skal få koble seg raskere til strømnettet, hvis de er villige til å miste strømmen i travle perioder. – Kan bidra til bedre utnyttelse av nettet, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Olje- og energiminister Tina Bru (H).
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Regjeringen endrer nå en forskrift for å gjøre det lettere og raskere å koble seg til strømnettet.

Ifølge regjeringen vil endringen være positiv både for nettselskapene og nettkunder som for eksempel datasentre, ladeanlegg og industribedrifter.

Endringen gjør at nettselskaper ikke nødvendigvis trenger å investere i nødvendige oppgraderinger av nettet før de kobler nye forbrukere til nettet, slik det har vært frem til nå.

Forutsetningen er at nettselskapet og kunden inngår en avtale der kunden aksepterer at strømtilførselen kan strupes eller kuttes helt hvis det trengs for å sikre stabil drift av kraftnettet.

Det kan ta år å forsterke eller oppgradere nettet for å legge til rette for høyere forbruk i et område, og det kan gjøre at industriaktører heller velger å etablere seg andre steder.

– Dette grepet kan bidra til at man slipper å bygge nytt nett, og til at aktørene får raskere og rimeligere tilknytning til nettet, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til E24.

Endringene i den såkalte «NEM-forskriften» trer i kraft den 15. april.

Kraftmangel stoppet trolig 2000 nye arbeidsplasser i bergensområdet

- Gjøre prosessene mer smidige

Statsråden viser til at mange aktører ønsker å koble seg til nettet, og at mange er bekymret for at dette tar tid og krever dyre utbygginger av nett.

NVE har for tiden 300 søknader i kø fra aktører som vil koble seg på nettet, og har bedt aktørene gjøre mer av arbeidet selv før de søker.

Bru jobber nå med en bred energimelding, som også tar hensyn til behovet for omstilling og nye, grønne jobber.

– Vi ser på hvordan vi kan gjøre prosessene våre mer smidige for alle parter. Denne endringen er en del av dette arbeidet. Vi må jakte på metoder for å få ned tiden det tar å knytte seg til nettet. Dette blir også en del av arbeidet med energimeldingen som legges frem senere i år, sier Bru.

Kraftdirektør slår alarm: Straumnettet taklar ikkje elektrifiseringa av Noreg

Dette betyr endringen

Endringen Tina Bru nå gjør vil innebære at et nettselskap kan inngå avtaler med kunder om at de kan koble seg på strømnettet med vilkår om utkobling eller reduksjon i strømforsyningen.

Kunden skal ikke få noen kompensasjon selv om strømmen deres blir koblet ut. Hvis kunden senere ønsker full tilgang til nettet, vil kunden måtte betale anleggsbidrag for eventuelle oppgraderinger av nettet.

– Jeg tror både nettselskapene og kundene kan tjene på dette. Avtalene må inngås frivillig, men jeg tror de kan bidra til bedre utnyttelse av nettet, sier Bru.

Ny høgspentlinje kan gi nye konfliktar. Her er sju spørsmål og svar om kraftforsyninga til Bergensområdet.

Fikk støtte i høring

Forslaget var på høring før jul, og fikk ifølge departementet støtte fra samtlige 44 høringsinstanser. Blant disse var BKK Nett, et av landets største nettselskaper med 245.000 kunder på Vestlandet.

«For kunden er incentivene til å inngå slik avtale mulighet for raskere tilknytning til nettet og eventuelt lavere anleggsbidrag», skrev BKK Nett i sitt høringssvar.

«For nettselskapet er incentivene til å inngå slik avtale å kunne tilknytte kunder raskere innenfor kriteriene om driftsmessig forsvarlig, samt å redusere investeringskostnadene», skrev BKK Nett.

Også Norges største nettselskap Elvia støttet forslaget. Selskapet ble til da Eidsiva Nett og Hafslund Nett slo seg sammen, og har rundt 1,8 millioner kunder i Innlandet, Oslo og Viken.

«Ordningen vil blant annet være et sentralt virkemiddel for å legge til rette for ønskede elektrifiseringstiltak, som med dette vil kunne realiseres både rimeligere og raskere», skrev Elvia i sitt høringssvar i fjor.

Rapporter: Klimakutt krever svært mye kraft

Kunne fått raskere tilgang

Strømprodusenten Statkraft peker i sitt høringssvar på at et mulig datasenterprosjekt i Skien i 2018 fikk beskjed om at det tok flere år å få koble seg til nettet.

Årsaken var at Rød transformatorstasjon måtte oppgraderes før man koblet på nytt forbru. Denne oppgraderingen er ikke ferdig før høsten 2022.

Med en slik frivillig avtale om utkobling som nå blir mulig, kunne en slik aktør ha fått koblet seg til det lokale nettet etter bare ett år, i stedet for over fire år, ifølge Statkraft.

«En reduksjon i tidsforløpet fra fire og et halvt til ett år er betydelig, og dette kan bidra til at Norge kan tiltrekke seg flere lignende industriprosjekter i fremtiden», skriver Statkraft.

Kan bli behov for 16 mrd. i kraftlinjer: Klimagrep kan øke strømprisen

Statkraft påpeker at noen kunder har gode muligheter til å tåle perioder uten strøm, og at det finnes tekniske løsninger for å sikre stabil drift.

«Det er etter hva vi forstår vanlig at datasentre har nødstrømaggregater i tilfelle strømtilførselen blir kuttet. Det kan derfor tenkes at en datasenteraktør kan være interessert i tilknytning med vilkår, fordi de i kortere perioder er sikret strømforsyning fra egne aggregater», skriver selskapet.

Olje- og energiministeren sier at dette eksempelet illustrerer hva regjeringen forsøker å oppnå med den regelendringen som nå er gjort.

– Dette er et kjempegodt eksempel, sier Bru.

– Datasenter vil ofte også begynne med et lavere nivå på forbruket enn det de ender opp med etter hvert. Med denne muligheten kan de begynne i det små, og så eventuelt trappe opp forbruket senere, sier Bru.

Vil skape nye jobber på Mongstad: Sliter med mangel på kraftGår av etter 12 år som Statnett-sjef: – Det er behov for flere møller og flere masterSenterpartiet vil gi kommunene mer makt over elnettet: Høyre frykter industribremsKrever dyr opprusting av kraftnettet: Datasentre skaper hodebryVil ha nye krav til spillvarme fra datasentre: Går lenger enn EU
Publisert: