EU skrur opp de økonomiske forventningene kraftig

EUs økonomi vil vokse med 4,2 prosent i år og 4,4 prosent neste år, tror EU-kommisjonen. Det er betydelig mer enn i prognosene som ble lagt fram i vinter.

Flere steder i Europa er gjenåpningen etter den siste runden med nedstengninger begynt – som her i Amsterdam – og i EU skrur man opp forventningene til den økonomiske veksten:
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

For eurosonen ser kommisjonen for seg omtrent samme vekstrate: 4,3 prosent i år og 4,4 prosent i 2022. I februar spådde de en vekst i EU på 3,8 prosent i år og neste år, mens prognosen for eurosonen den gangen lå på 3,7 prosent i år og 3,9 prosent neste år.

– Skyggen covid-19 har kastet over Europas økonomi, er i ferd med å forsvinne. Etter en svak start på året tror vi på sterk vekst både i 2021 og 2022. NextGenerationEU kommer til å merkes i år og neste år, sier finanskommissær Paolo Gentiloni og viser til EUs økonomiske gjenreisingspakke.

Gjenreisingsfondet som er kjernen i NextGenerationEU, vil bidra til å løfte offentlige investeringer til sitt høyeste nivå på mer enn et tiår, sier kommisjonen.

Les også

Det viktigste fra revidert budsjett

– Ikke på trygg grunn ennå

Den første opphentingen ble bremset i siste kvartal i fjor og første kvartal i år, da nye smittebølger igjen førte til strenge tiltak. Nå lettes det igjen på tiltakene, og sammen med vaksinene venter kommisjonen at dette vil gi rom for at den økonomiske gjenreisingen skyter fart igjen.

– Vi er ikke på trygg grunn ennå, men de økonomiske utsiktene er langt lysere. Etter hvert som liver er i ferd med å vende tilbake til normalen, har vi oppgradert våre forventninger, sier kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis. Han minner samtidig om at det fortsatt gjenstår mye arbeid.

– Det er mange risikomomenter som vil henge over oss så lenge pandemien vedvarer. Inntil vi igjen har fast grunn under føttene, vil vi gjøre det som trengs for å beskytte folk og holde liv i bedriftene, sier han.

Les også

Smitteverntiltak rammet norsk økonomi i første kvartal: Fastlandsøkonomien krympet 1,0 prosent

Ledighet, inflasjon og gjeld

Selv om permitteringsordninger har bidratt til å dempe veksten i arbeidsledigheten, sier kommisjonen at arbeidsmarkedet trenger tid til å komme i normalt gjenge igjen. De tror ledigheten vil ligge på 7,6 prosent i år og så falle til 7 prosent neste år. I eurosonen vil den trolig være 0,8 prosentpoeng høyere begge årene.

Inflasjonen har steget kraftig i det siste etter å ha vært til dels kunstig lav under pandemien. Økende energipriser er noe av forklaringen, men opphevelsen av et momskutt og innføringen av en karbonskatt i Tyskland har også bidratt. EU-kommisjonen anslår at den samlede prisveksten i år blir på 1,9 prosent, mens de ser for seg en inflasjon på 1,5 prosent i 2022. I eurosonen ventes den å bli 0,2 prosentpoeng lavere.

Statsgjelden ventes å nå en topp i år og vokse til 7,5 prosent av bruttonasjonalprodukt i de 27 EU-landene. Bortsett fra Danmark og Luxembourg ventes alle medlemslandene å ha et budsjettunderskudd på over 3 prosent i år. Langt flere land ventes å komme under denne grensen neste år.

Les også

Prisene opp 2 prosent fra april i fjor

Risikofaktorer gjenstår

Som vanlig under pandemien påpeker kommisjonen at det er mye usikkerhet knyttet til prognosene. Det gjelder både utviklingen i smittesituasjonen og vaksinasjonstakten, hvor mye folk ønsker å bruke eller spare i tiden som kommer, og når ulike støttetiltak avvikles.

Dersom de kuttes for tidlig, kan det sette opphentingen etter krisen i fare, advarer kommisjonen. Samtidig sier den at det kan virke markedsvridende å holde på tiltakene for lenge.

Publisert: