Vil flytte eierskapet i Equinor

Flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ber regjeringen vurdere å flytte eierskapet i Equinor fra Olje- og energidepartementet til Næringsdepartementet.

Dette er Statfjord C-plattformen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Forslaget kommer i en innstilling fra komiteen har undersøkt om informasjon om økonomisk risiko kan ha blitt holdt tilbake før Stortinget vedtok å åpne Barentshavet sørøst for oljevirksomhet i 2013.

Komiteen ber imidlertid regjeringen om å vurdere å flytte eierskapet i Equinor ut av Olje- og energidepartementet for å unngå rolleblanding.

Det bekrefter stortingsrepresentant og medlem av kontrollkomitéen Freddy André Øvstegård (SV) overfor E24.

– Vi ber regjeringen vurdere det, og peker på de uheldige rolleblandingene med dagens eierstyring, skriver Øvstegård i en melding.

– Olje- og energidepartementet regulerer både næringen, og forvalter et av selskapene i den samme næringen, skriver han.

Det var NRK som først omtalte saken.

Regjeringen får ikke kritikk fra komiteen for håndteringen av åpningen av Barentshavet Sørøst. Bare Øvstegård ønsket å uttrykke kritikk. Han peker på at Stortinget ikke fikk vite at verdiene i Barentshavet kunne ha negativ verdi.

– Både regulant og eier

Leder Dag Terje Andersen (Ap) i kontroll- og konstitusjonskomiteen mener det er naturlig at regjeringen vurderer at alle eierskap i børsnoterte selskap legges til Nærings- og fiskeridepartementet.

Han tar utgangspunkt i flere saker som har vært oppe den siste tiden.

– Det gjelder Equinor i USA, Equinor i Angola og denne saken om Barentshavet, sier Andersen til E24.

Han legger til at Riksrevisjonen også har gitt kritikk til Olje- og energidepartementet for passivt eierskap i saker om Equinor.

– Det andre er rolleblandingen ved å være både regulant og eier i samme departement, sier han.

Andersen sier at han regner med at regjeringen går inn i saken og utreder den skikkelig.

Riksrevisjonen om Equinor-styringen: – Departementet har vært for lite opptatt av lønnsomhet

Det meste av regjeringens eierskap i selskaper ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, inkludert eierskapet i Statkraft, Norsk Hydro, Yara, DNB og Telenor, ifølge eierskapsmeldingen.

En del selskaper som Norsk Tipping ligger under Kulturdepartementet, mens Samferdselsdepartementet forvalter eierskapet i Vygruppen og en rekke andre selskaper.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

NRK: Stortinget fikk ikke vite om Barentshavet-risiko

Frykter rollekonflikter

Eierskapet på 67 prosent i oljekjempen Equinor ligger under Olje- og energidepartementet, som også er saksbehandler og klageinstans for en rekke saker som omfatter olje- og gassbransjen.

Olje- og energidepartementet er i tillegg eier av Petoro som forvalter statens direkte eierskap i olje- og gassfelt, Gassco som opererer norske gassrør, Gassnova og nettoperatøren Statnett.

Leder Ketil Kjenseth (V) i Stortingets energikomité foreslo i fjor å utrede en flytting bort fra Olje- og energidepartementet. Han er fornøyd med at flertallet i kontrollkomitéen nå foreslår det samme.

– Det syns jeg er bra. Det bør være en armlengdes avstand, og når vi har samlet alt annet statlig eierskap i Næringsdepartementet så bør det også gjelde Equinor, sier Kjenseth til E24.

– Det er behov for å lufte ut litt i Olje- og energidepartementet, sier han.

Næringsminister Iselin Nybø (t.v.) og olje- og energiminister Tina Bru (H).
Venstre topp vil utrede: Oljedepartementet bør miste retten til å eie Equinor

– Bør behandles likt

Kjenseth tror at Næringsdepartementet kan ha et mer profesjonelt blikk på statens samlede eierskap, inkludert Equinor.

– Det å profesjonalisere alt eierskapet i ett departement mener jeg er riktig. Det bryter også opp maktbasen i Olje- og energidepartementet. Alt statlig eierskap bør behandles likt, og det er et godt argument for å samle alt på ett sted med likt regelverk, sier han.

Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen retter ikke kritikk mot hverken regjeringen eller Oljedirektoratet i saken om Barentshavet Sørøst, ifølge innstillingen.

Et flertall uttaler at ingenting ville vært endret selv om de hadde fått den omstridte lønnsomhetsrapporten som NRK tidligere har omtalt.

«Flertallet i komiteen, medlemmene fra Arbeidartpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre, og uavhengig representant, viser til at det heller ikke kom frem noen form for opplysninger som tilsier at informasjon, utover det som ble fremlagt, ville ha endret utfallet til Stortingets avgjørelse i saken», skriver komiteen.

Meglerhus: – Mye taler for å dele opp Equinor
Publisert: