Ser langt etter Stokkes skatterabatt

Helge Stokke hadde minst 100 ganger så stor formue som klubbformann Trygve Horgen. Tjente mer gjorde han og. Men så mye mer skatt måtte han ikke betalte.