Frister med bredbånds-gulrot

Telenor lokker med en ny multimedienettportal. Håpet er at flere tar seg råd til høyhastighetsoppkobling.