Skuffende for DNO

Lav oljepris ga oljeselskapet DNO et skuffende dårlig resultat i første kvartal. Driftsresultatet endte på minus 77 millioner kroner, mot 154 millioner i pluss i samme kvartal 2008.