Slik blir Støres strømstøtte: Du får 15-30 prosent rabatt

Ved en strømpris på 1,50 kroner kilowattimen i desember, vil regjeringens strømstøtte kutte regningen din med en femtedel, viser E24s regnestykker.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp, t.v.), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) legger frem krisehjelp til strømkundene.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Lørdag la regjeringen frem en støtteordning for strømkundene etter vinterens strømsjokk.

Regjeringens ordning vil gi norske husholdninger støtte for den delen av spotprisen på strøm som er på over 70 øre per kilowattime, og gjelder for månedene desember, januar, februar og mars.

«Jeg håper at vi nå kan gå julen i møte med litt lavere skuldre», skrev olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i et VG-innlegg mandag.

Støtten blir større jo høyere strømprisen er. Ved en strømpris på to kroner kilowattimen vil støtten barbere strømregningen med nær 30 prosent i desember, viser regnestykkene.

Lenger nede i artikkelen kan du se hvor hvor stor strømstøtten blir ved ulike månedsforbruk og strømpriser.

– Tror folk vil bli overrasket

Handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft tror mange vil bli overrasket over nivået på støtten, som for mange vil utgjøre rundt en tusenlapp.

– Det er en stor rabatt i forhold til størrelsen på regningen. Men i kroner og øre er det ikke snakk om mer enn om lag 1.000 kroner i måneden. Men jeg mener det er bra at denne ordningen kommer, sier Olsen til E24.

– Jeg tror kanskje folk vil bli overrasket over at støtten er såpass liten. Regningen vil fortsatt kunne ligge på rundt 4.000 kroner i måneden hvis du har et forbruk på rundt 2.000 kilowattimer, sier han.

Handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft.

Snitt i desember: 1,50 kr

I de sørligste delene av Norge ligger prisene i desember så langt an til å bli på om lag 1,50 kroner kilowattimen, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ved en slik strømpris vil staten dekke halvparten av 80 øre per kilowattime (det vil si den delen av strømprisen som er over 70 øre).

Det vil si at staten dekker 40 øre kilowattimen av din strømregning, eller 50 øre kilowattimen inkludert merverdiavgift. Dette skal du etter planen få refundert på strømregningen for desember, som kommer i januar.

Uvanlig høy strømpris i desember

20 prosent rabatt i desember

Med en strømpris på 1,50 kroner kilowattimen i desember ville en kunde i Oslo normalt betale en strømpris på 2,40 kroner kilowattimen på strømregningen for desember, medregnet nettleie, elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift.

Når staten da går inn og gir deg 50 øre kilowattimen tilbake, vil du få en rabatt på strømregningen på om lag 20 prosent.

Det blir litt mer rabatt i januar, februar og mars, fordi regjeringen har bestemt at elavgiften skal senkes med åtte øre kilowattimen pluss moms.

Med en spotpris på 1,50 kroner i januar, februar eller mars vil strømmen koste deg rundt 1,81 kroner kilowattimen, inkludert nettleie og avgifter. Da vil strømstøtten gi deg en rabatt på 59 øre, eller nær 25 prosent.

Strømutgifter med og uten Støres strømstøtte

Marginal støtte i nord

Prisene i årets desember har vært om lag tre ganger høyere enn vanlig. En normal pris i desember ligger på 40–50 øre kilowattimen, utenom nettleie og avgifter.

I prisområdene i Midt- og Nord-Norge ligger spotprisen i desember så langt an til å bli 82 øre kilowattimen. Ved en slik pris blir statsstøtten på noen få øre. Husholdninger i de nordligste fylkene har allerede momsfritak på strøm.

– Det blir null i støtte eller en helt marginal støtte i nord. Men i de nordligste fylkene nyter man allerede fritak fra merverdiavgiften, og det er allerede redusert elavgift i Troms og Finnmark, sier Olsen.

Regjeringen med krisepakke til strømkundene

Støtte ved strømpris 1,20

På en pressekonferanse i helgen tok regjeringen utgangspunkt i et månedlig snitt på innkjøpsprisen på strøm på 1,20 kroner kilowattimen utenom avgifter og nettleie.

Ved en spotpris på 1,20 kroner vil staten dekke 31,25 øre kilowattimen inkludert merverdiavgift, ifølge statsråden.

Uten statsstøtte vil dette eksempelet gi en strømpris på 2,03 kroner kilowattimen, medregnet nettleie og avgifter. Med statstøtte vil kundene måtte betale 1,72 kroner kilowattimen.

I dette tilfellet vil dermed regjeringens strømstøtte gi deg en rabatt på strømregningen på 15 prosent i desember.

Med elavgiftskuttet i januar, februar og mars vil kunden betale 1,62 kroner kilowattimen. Det er en rabatt på drøye 40 øre eller 20 prosent, sammenlignet med hva prisen ville vært uten statsstøtte og avgiftskutt.

Utgifter med og uten Støres strømstøtte

Strømpris på to kroner

Skulle snittprisen i desember stige til hele to kroner kilowattimen, vil statsstøtten øke til 81,25 øre per kilowattime, ifølge NVE.

I et sånt tilfelle vil kunden betale 2,22 kroner kilowattimen medregnet nettleie og avgifter. Det er et avslag på 27 prosent sammenlignet med de 3,03 kronene strømmen ville kostet uten statsstøtte.

Fra januar til mars vil elavgiftskuttet gjøre denne rabatten enda større. Da vil en strømpris på to kroner kilowattimen bety at en kunde må betale rundt 2,12 kroner kilowattimen på sin regning.

Det tilsvarer et avslag på 91 øre, eller 30 prosent, sammenlignet med prisen uten statsstøtte og avgiftskutt.

Utgifter med og uten Støres strømstøtte
Publisert: