Johannessen vil anke Mohn-dommen

– Retten har begått alvorlige saksbehandlingsfeil, sier Mette Yvonne Larsen, advokat for Trond Mohns tidligere finansdirektør Tor Johannessen.

Mette Yvonne Larsen, advokat til Tor Johannessen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Onsdag kom dommen i saken mellom Trond Mohn og hans tidligere finansdirektør Tor Johannessen.

Johannessen mente at Trond Mohn sto bak en svertekampanje mot ham i finansmiljøet, og krevde erstatning for tapt arbeidsinntekt. I tillegg krevde han erstatning for det han hevdet var et påtvunget salg av aksjer.

Hordaland tingrett har nå frifunnet Mohn. I stedet må Johannessen betale sakens omkostninger for Mohn på 480.000 kroner.

Johannessens advokat Mette Yvonne Larsen varsler nå at Johannessen vil anke saken.

– Vi hadde et møte i dag, og han har meddelt klart og tydelig at han vil anke både dommen og kjennelsen, sier Larsen.

– Alvorlig feil

Larsen sier de nå vil bruke tid på å jobbe med ankegrunnlaget frem til ankefristen. Blant punktene er selve rammene for saken i domstolen.

– Vi mener det er begått en alvorlig saksbehandlingsfeil da retten bestemte at saken ble sendt til forenklet domstolsbehandling. Dermed ble det kun satt av seks timer til det som retten selv beskriver som en komplisert sak, sier hun.

– Vi fikk ikke tilstrekkelig tid til å fremme bevis. Retten har ikke hørt bevisene som skulle underbygge det vi har anført, sier Larsen.

Ifølge Larsen brukes forenklet domstolsbehandling kun i helt opplagte saker.

Trond Mohn i Hordaland tingrett.

Domstolen bestemte først at saken skulle føres etter allmenn prosess, men gjorde det om til en forenklet prosess etter begjæring fra Mohns advokat Dyngeland.

– Det var ikke fremført noe som helst faktum som tilsa omgjøring. Vi lurte veldig på hva som hadde fått dommerfullmektigen til å omgjøre kort tid etter hennes egen beslutning, sier Larsen.

Sorenskriver Håkon Rastum i Hordaland tingrett har fått forelagt Larsens kommentarer, og spørsmål om påstandene er korrekte.

– Dette er konkrete spørsmål i en konkret sak som domstolen ikke kan kommentere, skriver Rastum i et svar.

Trond Mohns advokat Arild Dyngeland ønsker ikke å kommentere.

– Jeg ønsker ikke å prosedere saken i mediene, sier han.

– Ikke et frivillig vitne

Larsen mener det har vært utfordrende å forberede saken og å få vitner til å stå frem. Enkelte har også trukket seg underveis, hevder hun.

Tidligere finansdirektør i Frank Mohn-konsernet Tor Johannessen har saksøkt Trond Mohn. Her med sin prosessfullmektig Mette Yvonne Larsen.

– Søksmålet bygget blant annet på e-poster fra investor Jarle Nordnes, der han skrev at Johannessen hadde fått all skyld og blitt gjort «spedalsk» på arbeidsmarkedet av Trond Mohn, sier hun.

– Når han så kommer i retten sier han at han bare sa dette for å være støttende, og at han ikke egentlig mente noe med det. Hvorfor han trekker seg, er veldig vanskelig å forstå, sier Larsen.

Jarle Nordnes er ikke enig i Larsens fremstilling. Han sier han ikke har endret utsagnene sine, og sier han ikke burde vært innkalt som vitne.

– Alt jeg har hørt om i denne saken har jeg hørt fra Johannessen. Den e-posten Larsen viser til var kun en oppsummering av det Tor hadde sagt til meg. Jeg er ikke et sannhetsvitne i denne saken, sier han.

Han mener selv han ikke var noe godt vitne for Johannessen i saken.

– Jeg var ikke et frivillig vitne, jeg ble stevnet. Jeg hadde blitt hentet av politiet hvis jeg ikke stilte opp, sier han.

Publisert: