SAS varsler «radikal forvandling»: Skal kutte milliarder og hente penger

Vinteren har vært brutal for SAS så langt. Nå skal selskapet spare 7,5 milliarder svenske kroner i året og hente et ukjent pengebeløp.

Et SAS-fly av typen Airbus A320 Neo takser ved Malmö lufthavn.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

SAS-konsernet lanserer spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner, ifølge kvartalsrapporten tirsdag.

Der fremgår det også at pandemien har rystet flyselskapet i grunnvollene, fra nedstengninger og reiserestriksjoner til forandringer i folks reisemønstre.

«Uten radikal forandring kommer dette til raskt å uttømme SAS’ likvide midler. SAS kommer derfor proaktivt til å gjennomføre en fullstendig forvandling av sin virksomhet, inklusive nettverk, flåte, kollektivavtaler og kostnadsstrukturer gjennom en bred og omfattende forvandlingsplan», heter det i rapporten.

Konsernsjef Anko van der Werff i SAS har nå sittet i sjefsstolen i over et halvt år siden han overtok etter Rickard Gustafson i juli i fjor.

Må lykkes

Det fremgår også at planen er kritisk for å hente inn ny kapital. Hvor mye som skal hentes inn er ikke kjent.

«Planens suksess og evnen til å tiltrekke seg potensiell ny kapital er avhengig av at SAS fullt ut lykkes med å fjerne 7,5 milliarder svenske kroner i årlige kostnader, som igjen betinger full deltakelse fra alle parter (stakeholders) i SAS», skriver SAS-sjef Anko van der Werff i kvartalsrapporten.

Under en telefonkonferanse med investorer og analytikere tirsdag forklarte SAS-ledelsen at de årlige besparelsene inkluderer årlige kostnadskutt på 4 milliarder svenske kroner, som annonsert i 2020. Disse har man allerede «kommet langt med», ifølge SAS-sjefen.

SAS Forward skal dra fordel av SAS’ varemerke, oppnå konkurransedyktige enhetskostnader, justere flåtestørrelsen inklusiv omfokusering av langdistanseflåten, samt etablere en «bærekraftig fremtid».

«SAS Forward er en omfattende plan for forvandling av virksomhet og finanser, utformet for å gi SAS en stabil finansiell grunn å stå på», heter det.

SAS har engasjert Seabury Securities og SEB som finansielle rådgivere, og vil oppdatere markedet på fremdriften i april.

Les også

Ansatte i SAS om nytt spareprogram: – Skaper uro

Svakere enn ventet

Flyselskapets resultater viser at vinteren så langt har vært knalltøff.

SAS fikk et resultat før skatt på – 2,6 milliarder svenske kroner i regnskapsmessig første kvartal 2022 av driftsinntekter på 5,5 milliarder svenske kroner.

DNB Markets ventet et SAS-underskudd før skatt på rundt 1,9 milliarder svenske kroner i regnskapsmessig første kvartal, mens Sydbank ventet et underskudd før skatt på omkring 2 milliarder svenske kroner.

Til sammenligning var resultatet før skatt på – 1,9 milliarder svenske kroner av driftsinntekter på nær 2,3 milliarder svenske kroner i samme periode i fjor.

Netto finansposter innvirket imidlertid negativt med nær 1,3 milliarder svenske kroner i første kvartal, mot positive finansinntekter på 235 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

SAS har avvikende regnskapsår, og første kvartal løper fra november 2021 til og med januar 2022. Én svensk krone tilsvarer 0,96 norske kroner.

Les også

SAS-aksjonærene kan bare drømme om å komme godt ut av dette

SAS øker til 120 destinasjoner i sommer

SAS har hatt et ambisiøst vinterprogram med 150 ruter til 90 destinasjoner.

SAS la frem betydelig svakere trafikktall for januar enn i desember i kjølvannet av omikron-utviklingen. Samtidig var flyene mindre enn halvfulle i snitt på hver flyging.

Les også

Kraftig omikron-knekk for SAS i januar

«Ny start»

SAS påpeker at selskapet har vært hemmet av en ikke-konkurransedyktig kostnadsstruktur som forhindrer selskapet å nå sitt potensial, ifølge kvartalsrapporten.

Samtidig har de to siste årene vært den mest utfordrende perioden for luftfarten noensinne, og veien videre er fortsatt usikker.

«Reisemønstre og markedsforhold endrer seg og vil ha ytterligere innvirkning på selskapet. SAS trenger nå, mer enn noen gang, en ny start», heter det.

Les også

Bedre lønnsomhet gir høyere billettpriser

Brent nær milliard

DNB Markets estimerer at SAS har hatt et samlet tap før skatt på 17,6 milliarder svenske kroner siden coronapandemien inntraff i mars 2020.

SAS hadde et resultat før skatt på −6,5 milliarder svenske kroner av driftsinntekter på rundt 14 milliarder svenske kroner i regnskapsåret november 2020 til og med oktober 2021.

SAS hadde en kontantbeholdning på 3,4 milliarder svenske kroner per utgangen av første kvartal, ned fra 4,3 milliarder svenske kroner foregående kvartal.

Selskapets rentebærende gjeld økte samtidig til 35,4 milliarder svenske kroner per utgangen av første kvartal, opp nær 2,5 milliarder svenske kroner fra foregående kvartal.

Kredittfasiliteter på rundt tre milliarder svenske kroner er trukket på etter utløpet av første kvartal, opplyser SAS.

– Ikke over

SAS hadde 15 prosent færre passasjerer i første kvartal enn i foregående, mens kabinfaktoren var 56 prosent, fire prosentpoeng lavere enn foregående kvartal.

Kapasiteten var imidlertid den samme i begge kvartaler.

«Den seneste tiden har vi dog sett en økning i billettsalget hvilket er positivt og lovende for fremtiden», skriver flyselskapet.

SAS-sjefen er imidlertid forsiktig med å love for mye, og viser til de usikre markedsforholdene i kjølvannet av coronapandemien.

«Underliggende etterspørsel er god i det restriksjonene fjernes, både for forretnings-og fritidsreiser, og det er oppdemmet reiseetterspørsel. Finansielt har vi blitt betydelig påvirket av pandemien, og det er ennå ikke over», skriver van der Werff, og fortsetter;

«Tid er kritisk og vi implementerer derfor alle aspekter ved planen vår umiddelbart».

SAS

Aksjeskrell

SAS har fått hard medfart på Oslo Børs der aksjen er ned over 40 prosent til rundt én krone det siste året, hvorav nær 28 prosent den siste uken.

SAS-aksjen falt nær 25 prosent i forrige uke etter at DNB Markets i en analyse påpekte at en restrukturering av flyselskapets gjeld var uunngåelig, og at alternativet var konkurs.

Meglerhuset, som har en salgsanbefaling på SAS-aksjen, barberte kursmålet med 60 prosent til 0,40 svenske kroner.

Ved børsslutt 1,07 kroner aksjen mandag var SAS priset til rundt 7,6 milliarder kroner.

Les også

SAS-aksjen raste nær 23 prosent etter meglerhus-sabling

SAS’ regnskapsår løper fra 1. november til 31. oktober.

SAS’ resultater for regnskapsmessig første kvartal 2022 skulle etter planen bli lagt frem 1. mars. Flyselskapet skjøv frem resultatslippet med én uke tidligere denne måneden.

Største eiere i SAS er Den danske stat og Den svenske stat med 21,8 prosent hver, etterfulgt av den svenske Wallenberg-familien med 3,4 prosent, ifølge en aksjonærliste per 31. januar.

Det norske oljefondet er per samme dato flyselskapets 9. største aksjonær med 0,57 prosent.

Les også

Norwegian: – Ser nå at bookingene virkelig kommer vår vei

Les også

Flyr: – Dette kommer til å ta lengre tid enn mange av dere forventer

Les også

Kanadiske fagforeninger boikotter SAS

Publisert: