Statkraft vil betale over 10 milliarder i utbytte

Det statseide kraftselskapet hadde kraftig resultatvekst i et 2021 med rekordhøye kraftpriser.

Kraftverket Nore I ved Rødberg i Buskerud er heleid av Statkraft
Publisert: Publisert:

Statkrafts resultat etter skatt endte på 3,9 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, en forbedring på rundt 200 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i 2020.

Overskuddet i hele 2021 var på sin side kraftig opp. Resultat etter skatt var på 16,1 milliarder kroner i fjor, opp fra 3,5 millioner i 2020.

Foreslått utbytte er 10,2 milliarder kroner. I 2020 var utbyttet på 3,67 milliarder.

Resultatet i 2021 er det beste fra driften noensinne, skriver selskapet i årsrapporten. De høye strømprisene og høy produksjon ligger bak.

– Statkraft leverte sterke resultater i fjor, basert på høye nordiske kraftpriser og høy norsk vannkraftproduksjon. Den ekstraordinære markedssituasjonen skaper imidlertid en krevende situasjon for forbrukere og husholdninger. Dette er ikke en situasjon vi ønsker, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Kraftproduksjonen til Statkraft økte rundt 7 prosent i fjor, til 69,9 terrawattimer. Det var først og fremst vannkraftproduksjonen i Norge som stod for økningen, ifølge Statkraft. Vannkraft står for 77 prosent av produksjonskapasiteten til Statkraft, og 80 prosent av vannkraftkapasiteten til selskapet er i Norge.

Kraftprisene har vært rekordhøye i fjor høst og i vinter, mens prisene var lave i 2020.

2019 var sånn sett forrige «normalår» for kraftprodusentene. Da endte Statkrafts resultat etter skatt på 11,3 milliarder kroner, og utbyttet var på 6,45 milliarder kroner.

Statkraft-sjefen kan levere staten over 10 mrd. i utbytte, men ønsker å tjene mindre
Publisert: