Tangen om smell i både aksjer og renter: – Veldig spesielt

Oljefondet gikk på sitt største tap noensinne målt i kroner, men satsingen på energiaksjer har betalt seg. Nå har fondet tatt gevinst etter kjøpene på «veldig gunstige kurser».

Oljefondet og leder Nicolai Tangen gikk kraftig i minus i første halvår.
Publisert: Publisert:

Økte renter rammet Oljefondet hardt i første halvår.

Aksjeverdiene falt kraftig og det samme gjorde verdiene av rentepapirer, en dobbel smell som er uvanlig, ifølge oljefondssjef Nicolai Tangen.

– Det er veldig spesielt, sier Tangen til E24, etter at han har presentert fondets halvårsrapport under Arendalsuka.

Les også

Dette er Oljefondets største aksjeposter

Når børsene faller regner nemlig investorene gjerne med at investeringer i tryggere rentepapirer skal gå motsatt vei.

– Det er derfor man ofte har begge deler, for at den ene skal motvirke den andre, men her skjedde ikke det.

– Grunnen er at det var renteoppgangen som førte til aksjenedgangen, slik at du tapte begge steder, sier oljefondssjefen.

Rekordtap i kroner

Fasiten viser en avkastning på minus 1680 milliarder kroner, en rekordstor nedgang målt i kroner. Avkastningen på 14,4 prosent er det nest største fallet målt i prosent i løpet av et halvår.

Nedgangen kommer etter en periode med uro i de internasjonale markedene. Den brede S&P500-indeksen, som viser utviklingen i 500 ledende selskaper i USA, falt med rundt 20 prosent i første halvår.

Fondets avkastning ble minus 17 prosent på aksjeporteføljen og minus 9,3 prosent på rentepapirene.

Målt i kroner ble avkastningen i første halvår den svakeste siden Oljefondets oppstart.

Investeringene i rentepapirer faller i verdi når rentene stiger. Og renteoppgangen har vært den kraftigste i «manns minne», fremholder fondets nestleder Trond Grande under presentasjonen.

På lengre sikt er likevel høyere renter positivt for fondets investeringer i rentepapirer.

– Dette bildet er egentlig bra for en langsiktig investor. For det betyr at når vi skal reinvestere disse pengene i nye obligasjoner så får vi en høyere løpende avkastning på det, sier Grande.

Dempet tapene

Oljefondet har en handleliste det skal følge når det investerer, en såkalt referanseindeks.

Men fondet kan også gjør noen avvik, og velge seg ut hvilke aksjer og rentepapirer det tror mer på enn andre.

Det innebærer at fondet kan gjøre det bedre, men også dårligere, enn det generelle markedet.

Med andre ord, for å kunne slå markedet må fondet ta noen veddemål.

Og i første halvår oppnådde fondet en avkastning som var 1,14 prosent høyere enn referanseindeksen. I kroner utgjorde denne meravkastningen 156 milliarder.

Det betyr at nedgangen i fondet ble mindre enn den ellers ville vært.

«Det er den første gangen vi har en meravkastning i et sterkt fallende aksjemarked på om lag 20 år. Vi forventer ikke en tilsvarende sterk relativ avkastning fremover», skriver fondet i halvårsrapporten.

Siden oppstart har fondet oppnådd en samlet meravkastning på 382 milliarder kroner. Mye av dette kom altså i første halvår.

Kjøpte energiaksjer til «veldig gunstige priser»

– Vi skrudde på en del ting i fjor, sier Tangen.

Han viser til at risikoen i aksje- og renteporteføljen ble redusert, at fondet «har hatt mye eiendom som har utviklet seg bedre enn aksjemarkedet» og en såkalt overvekt i energisektoren – altså mer aksjer enn det sektorens størrelse skulle tilsi.

– Vi begynte for omtrent et år siden å kjøpe noen store energiselskaper på det vi oppfattet som veldig gunstige priser, og har tatt gevinsten av det i løpet av dette halvåret, sier Grande.

Nestleder Trond Grande i Oljefondet.

– Den type posisjonering tar vi når vi ser at markedet i våre øyne er veldig ute av balanse. Det er ikke noe vi gjør over en lav sko og kontinuerlig. Vi tar de posisjonene når vi mener at bytteforholdet er skjevt, sier han.

I aksjeporteføljen var det investeringene i energisektoren som bidro mest positivt til meravkastningen i halvåret, mens teknologisektoren bidro mest negativt, skriver fondet i halvårsrapporten.

I energisektoren er noen av verdens største olje- og gasselskaper. Fondet har blant annet investert i oljekjemper som Shell og Exxon.

– Med andre ord tjente dere bra på veddemål i olje og gass og dårlig på teknologi-veddemål?

– Nå bruker ikke vi terminologien veddemål, men det er riktig at de relative posisjonene vi hadde på energiselskaper, de gikk veldig bra, sier Grande.

– Og så har det akkurat dette halvåret vært litt svakere på teknologi. De har hatt veldig gode resultater de foregående årene, så det går litt opp og ned, sier han.

Publisert: