Tyskland trapper opp kriseplan for gass til fase to

Brems i russiske gassleveranser fører nå til at Tyskland utløser fase to av tre i sin kriseplan for gass.

Det russiske gassrøret Nord Stream 1 ender opp i Lubmin i Tyskland.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en melding fra det tyske nærings- og klimadepartementet.

«Bakgrunnen for at nivået heves er begrensningene i gassforsyningen fra Russland siden 14. juni 2022 og det påfølgende høye prisnivået på gass», skriver departementet i meldingen.

Gassprisen var på vei ned etter toppen tidlig i mars, men har skutt i været de siste ukene. Torsdag handles gass ved prispunktet TTF til 134 euro per megawattime, opp seks prosent for dagen. Ved nyttår var prisen på 70 euro.

– Situasjonen er alvorlig, og vinteren vil komme, sier nærings- og klimaminister Robert Habeck ifølge meldingen.

– Vi er i en gasskrise. Gass er nå mangelvare, sier han.

Tidlig varsel i mars

I mars kom Tysklands myndigheter med et tidlig varsel om mulige forstyrrelser, for å forberede gassbrukere på en mulig eskalering fra Russlands side.

Et tidlig varsel er fase én i landets kriseplan for energiforsyningen. Det er tre faser i denne kriseplanen.

Nå trapper altså Tyskland opp til fase to i kriseplanen. Begrenset russisk gasseksport gjør det vanskelig å få fylt opp EUs gasslagre foran vinteren. Dermed må det tas grep for å unngå energimangel.

– Å bremse gassleveransene er et økonomisk angrep på oss fra Putin, sier Habeck.

Danmark og Sverige har et lignende system som Tyskland, og utløste fase én i sine kriseplaner da de denne uken sendte et tidlig varsel om at gassmarkedet var anstrengt, og at en forverret forsyningssituasjon kan oppstå.

Sender krisevarsel om gassmangel

Redusert gassflyt fra Russland

Russland og Gazprom har i det siste redusert gassleveransene til Tyskland via det viktige gassrøret Nord Stream 1. Russerne viser til utfordringer ved en sentral kompressorstasjon.

Samtidig er det begrenset kapasitet i markedet for flytende naturgass (LNG), som kan være et alternativ til rørgass for mange europeiske land. Det har blant annet vært en brann ved Freeport LNG-anlegget i USA som det vil ta månedsvis å reparere.

«Situasjonen er anspent», skrev tyske Bundesnetzagentur i sin ukentlige statusrapport om gassmarkedet tidligere i uken.

Gassflyten fra Nord Stream 1-røret er redusert til rundt 40 prosent av maksimal kapasitet, og det påvirker overføringen av gass til andre europeiske land som Frankrike, Østerrike og Tsjekkia.

Fortsetter russiske leveranser på dette nivået, så er det neppe mulig å nå målet om å ha 90 prosent fylling i gasslagrene innen desember uten ytterligere tiltak, skriver det tyske Nærings- og klimadepartementet.

Så langt kan selskapene som rammes av den reduserte gassflyten få tak i gass andre steder, påpeker Bundesnetzagentur. Men myndigheten ber folk spare så mye som mulig på gassen.

Tyskland har også varslet at landet vil måtte produsere mer kullkraft for å sikre nok energi i mangel av russiske gassforsyninger, tross at det gir større klimautslipp.

– Vi må gjøre det i en overgangsperiode, sier Habeck.

Slik har det gått med flyten av russisk gass gjennom gassrøret Nord Stream 1 (oransje) og mottakspunktene Mallnow og Waldhaus.
Kraftig prishopp på gass i Europa

Tre krisenivåer

EU-landene har egne kriseplaner for energiforsyningen, og i Tyskland er det Bundesnetzagentur som har ansvaret.

Det er tre krisenivåer i kriseplanene, der de to første tar i bruk markedsbaserte løsninger, og det tredje nivået åpner for kriseløsninger som rasjonering:

 • et tidlig varsel om fare for krise og forstyrrelser i forsyningen
 • alarmnivå
 • krisenivå

Det første og andre nivået utløses ved manglende gassleveranser ved viktige leveransepunkter, langvarige perioder med lite energi på lager, nedstengninger hos viktige energileverandører, store tekniske feil i infrastruktur som rør og kompressorstasjoner, ekstremvær eller ulike former for kriser i naboland.

Det tredje nivået i kriseplanen utløses ved storskala forstyrrelser i energiforsyningen som er ventet å bli langvarige, der det ikke finnes tilstrekkelig alternativ forsyning og tidligere tiltak ikke er nok.

Mange tiltak kan gjøres

Det tredje nivået gir også tyske myndigheter større handlingsrom til å ta grep for å sikre energiforsyningen til husholdninger og bedrifter.

Det finnes en rekke tiltak som kan tas i bruk i nødsfall:

 • øke uttaket fra gasslagrene
 • bytte ut gass med olje
 • bytte ut gass med andre brensler, som kull
 • krav om å bruke strøm som ikke produseres med gass
 • begrense produksjonen av gasskraft
 • øke gassproduksjonen
 • redusere eller skru av varmen i offentlige bygninger
 • krav om at forbrukere reduserer gassbruken
 • krav om at store forbrukere stanser forbruket
 • skru av gassen til industrikunder
 • ta fra nødlagre av alternative brensler
 • innføre restriksjoner på flyt av gass over grensene
Publisert: