Tror flere vil binde renten: – Ikke velg det for å slå markedet

Om en drøy måned hever Norges Bank sannsynligvis renten for første gang på to år. Nå tror bankene at flere vil binde renten, selv om det historisk sett sjelden har lønt seg.

RENTEBINDING: Selv om det over tid ikke har lønt seg å binde renten, kan det være en fin måte å skaffe seg forutsigbarhet før renteoppgangen kommer. Det mener både Øystein Schmidt i Danske Bank og Forbrukerrådets Inger Lise Blyverket.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Norges Bank har varslet at renten heves i september. I tillegg ligger det an til flere rentehevinger det kommende året.

Mange har vent seg til den rekordlave nullrenten etter at sentralbanken leverte krisekutt på totalt 1,5 prosentpoeng i løpet av pandemiens første måneder.

En fersk undersøkelse viser at bankene nå venter en økning i etterspørselen etter fastrente på boliglån.

Pressesjef i Danske Bank Øystein Schmidt, forteller at antallet henvendelser fra kunder som er nysgjerrige på fastrentelån har vært relativt begrenset med de lave rentene det siste året.

– Dette bildet har imidlertid endret seg i det siste, trolig grunnet signalene fra Norges Bank om at renten kan komme til å settes opp i månedene fremover, sier han til E24.

– Vårt kundesenter registrer nå en økende interesse og nysgjerrighet fra kunder som lurer på om fastrentelån kan være det beste for dem.

Rush etter tidligere rentehevinger

Schmidt husker at banken i perioden rundt høsten 2018 og våren 2019, da Norges Bank hevet renten flere ganger, opplevde noe av det samme.

– Da så vi et aldri så lite rush av kunder som ønsket råd om fastrente. Pågangen og trykket var størst i timene og dagene like etter at sentralbanksjefen hadde vært på podiet for å justere renten opp, sier han.

I Danske Bank har andelen privatkunder med fastrentelån ligget på 10–13 prosent de siste årene, som er noe høyere enn i andre banker. Dette forklarer Schmidt med en bevisst satsing på fastrentelån over tid, og ikke noe de anbefaler alle.

– Lån med fastrente kan gi en større forutsigbarhet med hensyn til hvilken kostnad lånet har, men som en regel bør man nok aldri velge dette fordi man forventer å «slå» markedet, sier han.

I Norge er andelen boliglån med fast rente på rundt syv prosent, og vi skiller oss dermed ut på verdensbasis med uvanlig høy grad av flytende rente.

Les også

Slik får du best boliglånsrente

Normalisering av rentene

En fordel med fastrente på boliglånet er at man unngår økte rentekostnader i den perioden man avtaler med banken, og boliglånsrenten holder seg stabil, uansett om styringsrenten går opp eller ned.

Samtidig har fastrentelån spesielle betingelser som gjør det mindre fleksibelt enn lån med flytende rente, og det kan blant annet medføre kostnader hvis man avslutter lånet i bindingsperioden.

De lange fastrentesatsene er uttrykk for forventninger om rentenivået fram i tid og bankenes innlånskostnader for perioden.

– Må man nå forvente at fastrentene også øker i takt med hevingene fra Norges Bank?

– Det har tradisjonelt vært en sammenheng mellom Norges Banks rentenivå og fastrentene. Samtidig er ikke dette det eneste parametere vi ser på når vi fastsetter våre renter. Det å være konkurransedyktig i markedet er også viktig for oss, sier Schmidt.

I Norges Banks siste prognoser fra juni, estimeres boliglånsrenten til å øke fra i snitt 1,84 prosent i sommer til 2,98 prosent ved utgangen av 2024. Det hefter imidlertid uvanlig stor usikkerhet rundt prognosene i lys av pandemiens utvikling.

Til sammenligning tilbyr de beste bankene nå å binde renten de neste tre årene til i underkant av to prosent, ifølge finansportalen.

Der kan man også se at forskjellen på dagens flytende rente og fast rente (tre år) ligger for tiden ligger på i overkant av 0,6 prosentpoeng.

Sjef i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Må forberede oss på økte renter

Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket mener det viktigste nå er at forbrukerne forbereder seg på at rentenivået skal øke.

– Det finnes ikke ett råd som passer for alle, men de som ser de vil få problemer når rentenivået normaliseres etter den ekstraordinært lave renten vi har hatt over tid nå, de bør vurdere å binde renten, sier hun til E24.

Blyverket påpeker imidlertid at den flytende rentene historisk sett har vært den rimeligste, men at valget må tas ut fra egen økonomi og hva slags rente man tåler.

Hun mener det kan være smart å be banken om tilbud både på fast og flytende rente.

– Men uansett hvilket tilbud du får, så bør du sjekke mot andre banker, og da er det enkleste å bruke finansportalen som vi administrerer.

Blyverket understreker at du alltid kan forhandle med banken om boliglånsrenten, og at det er mange tusen kroner i forskjell mellom de dyreste og billigste fastrentene som banken nå tilbyr.

Hun har også et tips til de som synes det er vanskelig å forhandle: – Kontakt banken din og be dem matche det beste tilbudet du finner i finansportalen.

Erik Kvia Hansen, direktør for personmarked i Sandnes Sparebank.

– Umulig å slå markedet

Erik Kvia Hansen, direktør for personmarked i Sandnes Sparebank, sier det er typisk at det kommer spørsmål om fastrente når det er signalisert renteheving utover høsten, etter lang tid med lave renter.

– Vi har foreløpig ikke hatt noe rush, men vi vet at det nok vil komme når det nærmer seg rentemøtet, sier han til E24.

Han minner også om at det er tegn til at optimismen kommer tilbake.

– At renten skal opp er jo egentlig et positivt tegn for økonomien, for det betyr at vi er på vei tilbake til normalen.

Rentene stiger som regel i takt med lavere arbeidsledighet og høyere lønnsvekst, noe som normalt også gjør det letter å betjene et lån.

Hansen understreker at man bør velge fastrente på grunn av forutsigbarhet og ikke på grunn av spekulasjon.

– Historisk sett har det sjeldent rent kostnadsmessig lønnet seg for kunden å velge fastrente fremfor flytende. Det er så å si umulig å time og slå markedet.

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB.
Les også

Annerledeslandet Norge: Derfor vil vi heve renten først

– Overraskende lav interesse

Kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea synes interessen for fastrente er overraskende lav i lys av Norges Banks varslede renteheving.

– Vår erfaring er at kundene våkner opp og agerer først når de får det første brevet om økt rente på lånet sitt, sier hun.

Også hos DNB ligger etterspørselen på normale nivåer, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB.

– Vi opplever foreløpig ingen økt etterspørsel etter fastrente, sier hun og tilføyer at den flytende boliglånsrenten er historisk lav.

Tall fra SSB viser at flytende boliglånsrente ligger på 1,78 prosent i snitt i juni, mens fastrenten er 2,56 prosent. Fastrenten på nye boliglån falt i juni, etter syv måneders oppgang.

Både DNB og Sandnes Sparebank har denne uken satt ned sine fastrenter.

Publisert: