SV kritisk til at Støre fortsatt vil lete etter ny olje og gass: – Dette var grått og trist

Den nye regjeringen vil fortsatt åpne for leting etter olje og gass i nye områder, ifølge Hurdalsplattformen. Det kan skape utfordringer i budsjettforhandlinger med SV, som vil stanse olje- og gassletingen.

Onsdag presenterer Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sin ferske regjeringsplattform. Dette bildet er fra perioden med forhandlinger etter valget.
Publisert Publisert

Den nye mindretallsregjeringens ferske regjeringsplattform ble presentert i Hurdal onsdag, av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Overordnet vil regjeringen at Norge skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, og at oljebransjen skal kutte 50 prosent i samme periode, slik Stortinget har vedtatt. I likhet med den forrige regjeringen ønsker de å trappe opp CO2-avgiften til 2.000 kroner tonnet i 2030, som er rundt en tredobling av dagens nivå.

Letingen etter ny olje og gass skal fortsette, mener de to regjeringspartiene.

«Olje- og gassnæringen skal utvikles, ikke avvikles», skriver Arbeiderpartiet og Senterpartiet i innledningen til den 80 sider lange regjeringsplattformen.

De trekker frem at olje og gass bidrar med store inntekter og mange arbeidsplasser for Norge.

«Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel», skriver partiene.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er kritisk til den nye regjeringens oljeplaner, og sier at SV vil jobbe mot leting etter olje og gass i nye områder i stortingsperioden frem til 2025.

– Dette var grått og trist, sier Haltbrekken til E24.

Hans oppfatning deles av Bellona og Frederic Hauge, som kaller klimakapitlet i den nye regjeringsplattformen «helt jævlig».

Må forhandles: Støres mindretallsregjering må finne støtte for sin oljepolitikk i Stortinget. SV og Lars Haltbrekken er svært skeptisk.

Vil tillate mer leting

Senterpartiet og Arbeiderpartiet sier at det ordinære konsesjonssystemet skal ligge fast, og at de fortsett vil gi tillatelser til å lete etter ny olje og gass, ifølge regjeringsplattformen.

«Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder. Leting skal i denne stortingsperioden hovedsakelig skje gjennom forutsigbar tilgang på leteareal gjennom tildeling i allerede forhåndsdefinerte områder (TFO)», skriver Sp og Ap i regjeringsplattformen.

Haltbrekken er kritisk til at regjeringen fortsatt vil tillate olje- og gassleting.

– De går inn for å lete etter olje og gass i nye områder. Det er stø kurs i olje- og gasspolitikken, stø kurs mot mer oljeboring også i sårbare områder. Dette er på tvers av det som Det internasjonale energibyrået sier om at vi ikke kan åpne nye utbygginger, sier Haltbrekken.

Det har vært mye debatt om fremtidig oljeleting etter et oppsiktsvekkende veikart til nullutslipp fra Det internasjonale energibyrået (IEA) i mai. Der sa IEA at det ikke trengs noen nye olje- og gassprosjekter etter 2021 hvis verden investerer så mye i fornybar energi som trengs for å nå 1,5-gradersmålet.

Sp og Ap har som mål at utslippene fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel skal kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050, ifølge Hurdalsplattformen. De vil også kreve at oljeselskapene stresstester klimarisiko i sine beslutninger og rapporterer på dette til Oljedirektoratet.

– Klimaskadelig

Selv om regjeringen fremhever de forhåndsdefinerte områdene, tolker Haltbrekken det slik at Støre og Vedum også vil fortsette å dele ut nye lisenser gjennom de ordinære konsesjonsrundene.

– Jeg tolker at dette også åpner for å beholde de ordinære konsesjonsrundene, en blåkopi av Høyre-regjeringens miljø- og klimaskadelige oljepolitikk, som også skader satsingen på grønn industri i Norge fremover, sier Haltbrekken.

Da SV ikke ble med i regjeringen, var det blant annet fordi partiet ikke fikk nok gjennomslag på klimafeltet. Regjeringen er likevel avhengig av støtte fra nettopp SV for å få sine budsjetter gjennom i Stortinget, og det er derfor stor spenning knyttet til hva SV kan klare å få gjennom i bytte for denne støtten.

Haltbrekken vil ikke forskuttere om SV vil stille noen absolutte krav rundt oljeletingen i budsjettforhandlingene, men gjør det klart at partiet ikke ønsker mer leting.

– Vi har allerede lag frem forslag om letestans, og vil jobbe for å stanse leting de neste fire årene, sier Haltbrekken.

Norsk olje og gass er fornøyde

Administrerende direktør Anniken Hauglie i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er fornøyde med at olje- og gasspolitikken blir om lag som før.

– Tilgang på attraktivt areal er det viktigste enkeltvirkemidlet myndighetene har for å sikre videre utvikling og verdiskaping fra norsk olje- og gassvirksomhet, men også for å finansiere den grønne omstillingen. Derfor er det viktig at regjeringen slår fast at det fortsatt skal gis tillatelser til å lete etter olje og gass, sier Hauglie.

Hun liker ikke at CO2-avgiften skal økes opp mot 2.000 kroner tonnet i 2030.

– Det er en betydelig kostnadsøkning. Petroleumsnæringen i Norge er allerede blant de næringene som betaler høyest samlet CO2-pris globalt gjennom CO2-avgift og kvotepris, derfor er det viktig at totaliteten i reguleringer, skatter, avgifter og støtteordninger ikke blir forverret, men at vi har stabile rammevilkårs, sier Hauglie.

Equinor har tidligere beregnet at nivået på 2.000 kroner tonnet i 2030 vil koste selskapet flere milliarder ekstra i året.

Administrerende direktør Anniken Hauglie i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Må ha SVs støtte

SV er langt mer oljeskeptisk enn de regjeringspartiene Sp og Ap. Hvis SV får gjennomslag for sine standpunkter i budsjettforhandlingene, vil det kunne bremse utviklingen i Norges viktigste eksportnæring.

Dette er noen av SVs ønsker for olje- og gasspolitikken:

  • redusere norsk olje- og gassproduksjon for å bidra til å nå globale klimamål
  • øke CO2-avgiften til 2.000 kroner tonnet umiddelbart
  • ikke tillate mer leting etter ny olje og gass
  • strenge krav til lønnsomhet og klimapåvirkning for å forlenge olje- og gasslisenser
  • utrede en utvinningsavgift på olje og gass, tidligere oppgitt til 25 kroner fatet eller totalt 14 milliarder kroner årlig

Mener Norge har historisk ansvar

SV mener at verden har funnet mer fossile ressurser enn den tåler å hente ut hvis 1,5-gradersmålet skal nås. Partiet mener også at de høye investeringene i olje og gass tar bort ressurser fra annen industri. De ønsker derfor en planmessig overgang til en mindre oljetung økonomi.

Partiet mener også at Norge har et historisk ansvar for å kutte utslipp, siden landet har eksportert olje og gass i over 50 år.

SV støtter også høyere CO2-avgift på bensin og diesel, mens Ap og Sp ønsker å skjerme bilister særlig i distriktene.

Det er rundt 158.000 sysselsatte i olje- og gassnæringen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

SV bryter regjeringssamtaleneMiljøbevegelsen overrasket over SV-exit: – Det lover ikke godtLekkasjene: Dette vet vi om den nye politikken
Publisert