Oljefondet utelukker Kina-selskaper: Bruker deler av pangolin

Oljefondet kaster ut fire kinesiske selskaper av frykt for miljøskade. Selskapene driver med tradisjonell medisin, og bruker dyredeler i sine produkter, inkludert pangolinskjell og leopardbein.

Pangolinen er et skjellkledd pattedyr. Kjøttet fra det utrydningstruede dyret er ettertraktet, og skjellene brukes i tradisjonell medisin.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norges Bank har bestemt seg for å utelukke selskapene China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd, Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd, Tong Ren Tang Technologies Co Ltd og China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd.

Det opplyser Oljefondet.

Årsaken til utestengelsen er det som beskrives som uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig miljøskade. De fire selskapene driver med tradisjonell kinesisk medisin, og bruker også deler fra truede arter i produksjonen, som pangolin, moskushjort og leopard.

Les også

Aksjebom ble til gevinst for Oljefondet: Tjente nær 600 mill. på feilkjøp

Bruker pangolinskjell

Det er Hovedstyret i banken, ledet av sentralbanksjef Øystein Olsen, som tar avgjørelsene om å utelukke selskaper, basert på råd fra Etikkrådet, som ledes av Johan H. Andresen.

«China Traditional Medicine Holdings er et kinesisk farmasiselskap som produserer og selger tradisjonell kinesisk medisin. I selskapets produkter inngår dyredeler fra globalt truede arter slik som horn fra saigaantilope, leopardbein og pangolinskjell», skriver Etikkrådet på sine nettsider.

Etikkrådet påpeker at produksjon av tradisjonell kinesisk medisin der truede arter inngår kan bidra til ulovlig handel med slike arter og øke risikoen for at de blir utryddet.

«Det er ikke kjent hvor mye selskapet bruker av truede arter, hvor dyredelene opprinnelig kommer fra, hvilke lagre av dyredeler som finnes, og hvordan de eventuelt fylles opp. Når slik informasjon mangler, legger rådet til grunn at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade», skriver Etikkrådet.

Pangolinen er et skjellkledd pattedyr, og noen typer er kritisk utrydningstruet. Kjøttet fra er ettertraktet, og skjellene brukes i tradisjonell medisin. Saigaantilope er kritisk utrydningstruet, mens leoparden er sårbar, ifølge den internasjonale rødlisten.

Oljefondets leder, Nicolai Tangen.
Les også

Vil at Oljefondet skal sette mål om nullutslipp

Bruker moskushjort

Risikoen for å bidra til utryddelse omtales også i Etikkrådets anbefaling om å utelukke selskapene Tong Ren Tang Technologies Co Ltd og Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd. Disse selskapene bruker ifølge Etikkrådet dyredeler fra globalt truede arter, som horn fra saigaantilope, leopardbein, pangolinskjell og musk fra moskushjort.

Etikkrådet bruker tilsvarende begrunnelse i sin anbefaling om å utelukke selskapet China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings, men her er omtaler Etikkrådet kun horn fra saigaantilope, og ikke andre dyrearter.

Etikkrådet la frem sine anbefalinger knyttet til disse selskapene i mars, april og mai. Det tar normalt noe tid frem til Hovedstyret i Norges Bank tar sine avgjørelser basert på rådene fra Etikkrådet.

Les også

Oljefondets største aksjeposter: Apple topper fortsatt listen

Opphever klasevåpen-utelukkelse

Hovedstyret har samtidig besluttet å oppheve utelukkelsen av det koreanske selskapet Hanwha Corp. Selskapet har vært utelukket siden 2008 på grunnlag av produksjon av klasevåpen.

Beslutningen er basert på Etikkrådets opplysninger om at selskapet ikke lenger har noen virksomhet knyttet til klasevåpenproduksjon. Selskapet selv har bekreftet dette.

«På forespørsel fra Etikkrådet opplyser Hanwha at det ikke lenger har noen virksomhet knyttet til produksjon av klasevåpen, og at selskapet i fremtiden heller ikke vil produsere slike våpen», skriver Etikkrådet i sin anbefaling.

«Selskapet opplyser videre at klasevåpenproduksjonen er lagt til et eget selskap, KDI, som Hanwha solgte alle eierinteresser i ved utgangen av 2020», skriver Etikkrådet.

Publisert