Hevder SAS foreslo tiårig tariffavtale: – Vanskelig å bortforhandle streikeretten i ti år

Under SAS-forhandlingene strakk pilotene seg til å gå med på seks år uten streikerett, men SAS krevde minst åtte år, hevder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening overfor E24. – Det kan de bare glemme, sier han.

Roger Klokset er leder for Norske SAS-flygeres forening, som er en del av LO.
Publisert: Publisert:

Tre dager ut i pilotstreiken letter en av de norske pilotforeningene på sløret om hvilke krav SAS-ledelsen har stilt i samtalene med pilotene gjennom samtaler fra i høst og vårens lønnsforhandlinger, som mandag endte med pilotstreik.

I høst kom SAS med et krav om en usedvanlig lang tariffavtale med hele ti års varighet, opplyser lederen i Norske SAS-flygeres forening. Det ville bety at pilotene ikke kunne streike på ti år.

– SAS har sagt at de trenger en avtalelengde på ti år for våre tariffavtaler, sier Roger Klokset til E24.

– Vi har bare ledd av det, legger han til.

Etter lang tid med forhandlinger mener Klokset at tilliten mellom partene er bortimot ikke-eksisterende.

– Da er det vanskelig å bortforhandle streikeretten sin i ti år fremover. Det er jo ingen som kan spå ett år fremover i luftfarten en gang, sier Klokset.

– Har du noen gang hørt om noe liknende forslag?

– Nei, jeg har ikke det. Vi tilbød seks år i prosessen i høst. I desperasjon for å unngå streik mandag kastet vi inn seks års fredstid igjen, i et forsøk på å komme SAS i møte. Det er nesten så jeg ikke kan vise meg hos LO på Youngstorget etter å ha gått så langt. Men det var ikke nok, SAS ville ha minst åtte år, sier han.

Norske SAS-flygeres forening er en del av LO.

Trodde det var en spøk

Det er svært uvanlig med tariffavtaler med lenger varighet enn to år, ifølge forskningskoordinator Kristine Nergaard ved Fafo.

– Det er veldig, veldig uvanlig. Jeg har ikke hørt om noe slikt verken i Norge eller Norden. SAS-pilotene har tre år nå, og det er det lengste vi har av avtaler i Norge. De fleste norske avtaler er på to år, med streikerett i mellomåret. I Sverige og Danmark er det vanlig med treårige avtaler, sier Nergaard til E24.

Klokset ble svært overrasket da ledelsen la frem forslaget.

– Jeg må innrømme at jeg satte kaffen i halsen første gang jeg så det. Jeg trodde det var en null for mye. Jeg måtte spørre om det var en spøk. Men de mente det i fullt alvor, sier Klokset.

– De sier at de må tiltrekke seg nye investorer, og derfor trenger de ro i selskapet. Det vil de få hvis de kan love mange år uten streikefare. Men det er ikke aktuelt å undertegne en så langvarig avtale, så det kan de bare glemme, legger han til.

SAS står i en økonomisk krise. Ledelsen har sagt at selskapet må kutte kostnadene med 7,5 milliarder svenske kroner, omgjøre gjeld på 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i ny kapital fra investorer.

– Hvordan skal vi få investorene inn i selskapet hvis vi fortsetter slik, spurte en oppgitt SAS-sjef Anko van der Werff da streiken begynte mandag.

Kan tape 100–130 mill. pr. dag med streik: Her er SAS’ største utfordringer

Skulle få svensk lønnsvekst

I tiårsperioden ble pilotene tilbudt samme prisvekst som det svenske frontfaget. Ifølge Klokset var lønnsøkningen i Sverige på 2,4 prosent i år, mens det norske frontfaget fikk 3,7 prosent.

– Vi la også inn mye på arbeidstid, tvungen deltid på vinteren og en del andre ting, sier han.

Til gjengjeld var det ifølge Klokset viktig for fagforeningene at SAS ikke ansetter flere av pilotene som ble oppsagt under koronakrisen i datterselskapene Connect og Link. Disse selskapene har egne tariffavtaler gjennom den danske fagforeningen FPU, noe Klokset er kritisk til.

– Vi ønsker at pilotene som ansettes skal ansettes på vilkårene i våre tariffavtaler, sier Klokset.

Håper pilotene tar kontakt snart: – Begge parter må gi

SAS vil ikke kommentere

SAS vil ikke opplyse om det stemmer at ledelsen har krevd tiårige avtaler uten streikerett, eller om selskapet var villig til å nedjustere dette kravet til åtte års varighet.

Selskapet kommenterer heller ikke Kloksets øvrige utsagn.

«Det er godt kjent at SAS trenger langsiktighet og kostnadsbesparelser, for å kunne bygge et attraktivt SAS for fremtidens flymarked. Utover det kan vi ikke kommentere på informasjon fra meglingen, da dette er taushetsbelagt», skriver pressesjef Tonje Sund i SAS Norge i en e-post til E24.

Leder Jan Levi Skogvang i Parat-foreningen SAS Norge Flygerforening (SNF) bekrefter at SAS-ledelsen ønsket en tiårig tariffavtale, og at pilotene tilbød seks år.

– For å unngå en streik var vi til slutt villige til å strekke oss svært langt, til tross for at vi ikke har noen grunn til å stole på ledelsen. Vi var villige til å akseptere seks år uten streikerett som et siste forsøk på å unngå streik, sier Skogvang til E24.

Over 900 SAS-piloter går ut i streik. Trolig rammes hundrevis av SAS-avganger i dagene som kommer.

– Hadde prøvd alt annet

Fagforeningene har jevnlig vist til taushetsplikten og holdt kortene tett til brystet gjennom forhandlingene med SAS. Klokset sier at han ikke hadde tenkt å gå ut med SAS-ledelsens krav, men at lederen for den danske pilotforeningen har omtalt SAS-ledelsens forslag offentlig.

Klokset viser også til at det pågår en debatt om hvem av partene som ønsket denne pilotstreiken.

– Det var jo vi som varslet plassoppsigelser, men det var bare fordi vi hadde prøvd alt annet gjennom en ni måneder lang prosess, sier Klokset.

– I en forhandlingssituasjon er streik et lovlig kampmiddel, som vi valgte å bruke i håp om å løse problemet med rekruttering av våre medlemmer inn i på andre tariffavtaler for å omgå reansettelsesretten til våre oppsagte, sier han.

– Et rått spill

Klokset mener pilotenes vilje til å strekke seg til seks år uten streikerett viser at de har tatt inn over seg alvoret i situasjonen.

– SAS driver nå et rått spill for å binde opp fagforeningene i mange år fremover. Tariffavtalene og de tillitsvalgtes rolle har nesten utspilt sin rolle hvis man binder seg opp i ti år. Dette sier også noe om hvor langt vi var villige til å strekke oss for å unngå streik, sier han.

– Hva tenker du om muligheten for å bli enige om få slutt på streiken nå?

– Vi ønsker å avslutte streiken så snart som mulig. Men det avhenger av at SAS-ledelsen sier at det er grunnlag for å forhandle igjen. Det vi har lagt på bordet nå er minimum av det vi trenger for å bli enige. Vi kan ikke strekke oss lenger. Da er det ikke verdt det, sier han.

Norske SAS-pilotforeninger om streiken: – Litt absurd
Publisert: