Sterkere prisvekst enn ventet i februar

En uvanlig sterk prisvekst på matvarer bidro til å løfte inflasjonen i februar, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det månedlige prishoppet for matvarer og alkoholfrie drikkevarer er det største på over 40 år.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Konsumprisindeksen, altså den totale inflasjonen, hadde en årlig vekst på 3,7 prosent i februar, ifølge ferske tall fra SSB. Det er høyere enn forventingene om 3,3 prosent, ifølge Bloombergs konsensusestimat.

«Matvareprisene hadde en uvanlig høy månedsendring til februar å være, i tillegg til at prisene på drivstoff fortsatte den stigende trenden,» skriver statistikkbyrået.

Fra januar til februar 2022 steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med hele 4,5 prosent. Dette er den største månedlige økningen denne gruppen har hatt siden juli 1981, ifølge SSBs statistikkbank.

Prisen på matvarer alene var også opp 4,5 prosent på månedsbasis – og 1,4 prosent på årsbasis.

– Reflekteres i matbutikken

– Den store månedsoppgangen må sees i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom leverandørene og kjedene. Leverandørene har anledning til å justere prisene inn til dagligvarekjedene to ganger i året basert på dokumenterbare endringer i kostnadene deres, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

Det skjer ved to faste datoer: 1. februar og 1. juli. Derfor er det vanlig at matvareprisene stiger i akkurat disse to månedene, understreker SSB.

Les også

LES KOMMENTAR: Lommebokens år

– Økte råvarepriser har vært synlig over lengre tid. Disse økte kostnadene for matvareprodusentene antar vi nå reflekteres i prisene vi møter i matbutikken, sier Kristiansen.

Råvarer som hvete, kaffe og palmeolje har hatt store prisoppganger det siste året. I tillegg fører høye priser på gass til at prisene på kunstgjødsel blir høyere, noe som igjen kan påvirke matvareprisene, skriver statistikkbyrået.

Fortsatt under toppnivået

Matvaregruppene som bidro mest til oppgangen var ost og osteprodukter, ifølge SSB. Disse varene hadde en prisvekst på 5,7 prosent på månedsbasis i februar.

Prisene på kaffe var samtidig opp 8,0 prosent, mens prisene på iskrem steg med 5,3 prosent i samme periode.

Det var imidlertid mange grupper som hadde høyere oppgang enn dette. Blant annet steg prisene for pasta og couscous med 17,3 prosent, mens gruppen hermetisk frukt steg 18,2 prosent, ifølge SSB.

– I 2020 trakk særlig prisene på importerte jordbruksvarer matvareprisene opp, blant annet som følge av den svake kronen. Tilsvarende vekst ble ikke registrert i 2021, og kombinert med betydelige kutt og bortfall av avgifter falt matvareprisene stort sett gjennom fjoråret, sier Espen Kristiansen.

– Til tross for en betydelig prisoppgang nå fra januar til februar i år er prisene på matvarer fortsatt under toppnivået i 2020.

Energipriser trekker også opp

Måneden før dempet prisveksten seg til 3,2 prosent, etter å ha nådd sitt høyeste nivå på 13 år i desember. Den gang preget skyhøye strømpriser utviklingen.

Ifølge SSB har energivarer bidratt til å trekke konsumprisindeksen opp med 1,6 prosent de siste tolv månedene. Det bidrar til forskjeller mellom den samlede inflasjonen og kjerneinflasjonen.

Kjerneinflasjonen var på 2,1 prosent i februar, opp fra 1,3 prosent i januar – og høyere enn forventningene om 1,7 prosent.

Kjerneinflasjonen tar ikke med prisutviklingen på energi og avgifter, og er vanligvis tallet Norges Bank ser på når den setter renten. Målet til sentralbanken er en kjerneinflasjon på rundt to prosent over tid.

Sentralbanken hevet renten til 0,5 prosent i desember, og har varslet et nytt rentehopp på møtet senere denne måneden.

Fra før har krigen i Ukraina bidratt til kraftige prisløft på flere råvarer. Men siden dagens tall gjelder for februar, vil vi ikke se mye av disse effektene i disse tallene helt ennå, påpekte DNB Markets i en morgenrapport tidligere denne uken.

Inflasjonen er også et sentralt utgangspunkt for lønnsforhandlingene, siden det brukes til å beregne reallønnsveksten. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har tidligere anslått en prisvekst på 2,6 prosent i 2022, men kommer med et nytt anslag senere torsdag.

Publisert: