Moskva-børsen stuper: Oljefondet tungt inne i russiske aksjer

Oljefondet solgte unna alle sine russiske statsobligasjoner i fjor. Men ved årsskiftet var 27 milliarder kroner av nordmenns felles pensjonspenger plassert i det russiske aksjemarkeder. Mandag stupte Moskva-børsen med over 13 prosent.

SJEFEN: Nicolai Tangen er toppsjef for NBIM, Norges Banks eierselskap for Oljefondet.
Publisert: Publisert:

Under faren for en større militær konflikt fra russisk side mot Ukrainas grenser, og uttalelser fra vestlig side om heftige økonomiske straffetiltak mot Russland, falt verdien av både aksjer og valuta kraftig i Russland i går.

Den sentrale RTS-indeksen på Moskva-børsen falt mandag med hele 13,21 prosent, og fallet fortsetter tirsdag formiddag.

Det går kraftig ut over Oljefondet og alle andre som eier russiske verdier.

Solgte i fjor

Ved årsskiftet 2020–2021 hadde Oljefondet plassert 6,7 milliarder kroner i russiske statsgjeld, i form av statsobligasjoner.

Da hadde fondet allerede solgt seg betydelig ned i løpet av 2020, fra en beholdning på 20 milliarder kroner ett år tidligere.

Men i løpet av fjoråret solgte Oljefondet unna alle sine posisjoner i russisk statsgjeld:

– Vi har ingen obligasjonsbeholdning i Russland, opplyser presseansvarlig Line Aaltvedt i Oljefondets administrasjon NBIM, i en epost til VG.

27 milliarder i aksjer

En gang årlig må Oljefondet offentliggjøre hva fondet eier av enkeltselskaper og verdipapirer. Neste rapport kommer fredag 3.mars.

Men i den spente situasjonen i rundt Ukraina, gjør fondet nå et unntak og forteller hvordan pensjonspengene er eksponert mot Russland:

– Ved utgangen av 2021 var fondet investert med 27 milliarder kroner i aksjer i Russland, opplyser Line Aaltvedt.

Men bakgrunnen for at Oljefondet kvittet seg med statsgjeld i Russland, var ikke den økte polariseringen mellom Russland og vesten:

Grunnen er først og fremst Finansdepartementets beslutning i 2019 om å ta obligasjoner utstedt av stater og selskaper hjemmehørende i såkalte fremvoksende markeder, ut av referanseindeksen for obligasjoner i fondet.

– Vi følger nøye med på situasjonen. Geopolitisk spenning kan påvirke finansmarkedene. Vi er imidlertid en langsiktig investor og kan sitte gjennom potensiell uro i markedet på kort og mellomlang sikt, opplyser Aaltvedt.

Oljefondet satt stille i båten da Russland annekterte Krim-halvøya i Ukraina i 2014, og samme strategi gjelder når det nå er ny uro rundt Ukraina.

– Vi sitter foreløpig stille, sa fondets nestleder Trond Grande til E24 i januar.

Tungt inne i olje og gass

Ved utgangen av 2020 eide oljefondet store poster i to store russiske energiselskaper: Nær fire milliarder kroner var plassert i Gazprom og 3,7 milliarder kroner i Lukoil. Begge selskapene står på listen over selskaper omfattet av amerikanske sanksjoner.

Oljefondet vil ikke opplyse om eierskap i disse to selskapene nå, men viser til den oppdaterte listen over Oljefondets eierandeler som kommer 3.mars.

Publisert: