Ser ikke sikkerhetsbedring

På seks år har det ikke blitt bedre IT-sikkerhet blant Norges kommuner, mener Datatilsynet.