Valutagevinst sikrer DOF

Økte driftskostnader og økte avskrivninger preger første kvartals regnskap for DOF ASA, men solide valutagevinster sikrer uendret resultat før skatt.