Krever bredt stråleutvalg

Stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim (V) ber helseministeren nedsette et bredt utvalg som vurderer kunnskapene om mobilstråling.