• IKKE RUSTNE, MEN VOKSNE HERRER: Professor emeritus Arild Sæther (77) disputerer og professor emeritus Agnar Sandmo er opponent. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Aldri for sent med en doktorgrad

Denne uken forsvarte 77-åringen Arild Sæther sin doktoravhandling ved NHH. Leder av bedømmelseskomiteen var 79-åringen Agnar Sandmo.