• MASSEDØD: Marine Harvests nye smoltanlegg i Fjæra i Etne har fått påvist den smittsomme og dødelige bakterien Yersinia ruckeri og all yngel må destrueres. FOTO: MARINE HARVEST

Må destruere 2,1 millioner lakseyngel

Til sammen 2,1 millioner lakseyngel, hele det første utsettet i Norges mest moderne smoltanlegg, må destrueres etter utbrudd av en dødelig bakterie