Petoro dro inn 167 milliarder kroner til staten

Petoro har bidratt med 402 milliarder til staten fra norsk olje og gass så langt i år. Totalt venter regjeringen å tjene nær 1.200 milliarder kroner i år samlet fra Petoro, skatt på olje- og gassbransjen og Equinor-utbytte.

Norge tjener mye på høye olje- og gasspriser. Samtidig er det en spent sikkerhetspolitisk situasjon og økt beredskap på norsk sokkel etter Ukraina-krigen og eksplosjoner ved viktige gassrør i Østersjøen. Her ligger kystvaktskipet Sortland ved Troll-feltet.
Publisert: Publisert:

Petoro leverer en netto kontantstrøm til staten på 167 milliarder kroner i tredje kvartal, ifølge en melding.

Til sammenligning leverte selskapet en netto kontantstrøm på 113 milliarder i første kvartal og 121 milliarder i andre kvartal.

Dermed har staten så langt i år dratt inn 402 milliarder på sine egne eierandeler i olje- og gassfeltene på norsk sokkel. Det er en oppgang på hele 304 milliarder kroner fra samme periode i fjor, opplyser selskapet.

I tillegg til inntektene fra Petoro får staten også inn skatter og avgifter fra olje- og gassbransjen og utbytte fra eierskapet i Equinor. Samlet venter regjeringen at disse vil bidra med nesten 1.200 milliarder kroner til staten i år, ifølge budsjettet for 2023.

– Dramatisk og mørkt bakteppe

Prisene på olje og gass har vært høye etter Ukraina-krigen. Det er for tiden økt beredskap rundt norske olje- og gassinstallasjoner etter eksplosjoner ved viktige russiske gassrør i Østersjøen nylig.

– Den enorme kontantstrømmen fortsetter i tredje kvartal, men som vi alle vet har dette et dramatisk og mørkt bakteppe, sier Petoro-sjef Kristin F. Kragseth i en melding.

– I løpet av Petoros over 20-årige historie har aldri situasjonen for energibransjen vært mer uforutsigbar, og Ukraina-krigen vil sannsynligvis prege det geopolitiske bildet på lang sikt, sier hun.

Petoro forvalter statens eierandeler i felt på den norske sokkelen gjennom statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapet sitter på rettighetene til om lag en tredjedel av olje- og gassreservene på sokkelen, og er medeier i 37 produserende felt.

Pengene fra norsk sokkel går inn i Oljefondet, som investerer dem i aksjer, rentepapirer og eiendom verden rundt. Regjeringens bruk av oljepengene skal etter planen begrenses til under tre prosent av fondets verdi over tid, som er den forventede avkastningen i fondet. Slik skal man sikre at fondet ikke tappes for mye ned, og bevare verdiene fra sokkelen lengst mulig.

Økte produksjonen

Petoros samlede produksjon av olje og gass var på 1,03 millioner fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal, som er 28.000 fat per dag mer enn i samme kvartal i fjor.

Det er ventet en travel høst for oljeselskapene. De er ventet å levere inn mange utbyggingsplaner for prosjekter på norsk sokkel før nyttår. Det er fristen for å bli omfattet av gunstige midlertidige skatteregler som Stortinget innførte etter coronakrisen i 2020.

Petoro-sjefen peker på at Norge er en viktig leverandør etter kuttet i russiske gassleveranser til Europa, og at nye prosjekter vil gi økt aktivitet i leverandørindustrien og sikre produksjon og verdiskaping.

– Derfor er det viktig at hovedtrekkene i norsk petroleumspolitikk ligger fast, sier hun.

Venter å tjene 1.200 mrd. i år

Den siste tiden har det vært høye priser på olje og særlig gass, og det har sendt uvanlig mye penger inn i kassen for oljeselskapene og for staten.

Den norske staten venter å tjene hele 1.169 milliarder kroner på olje og gass i 2022 (statens netto kontantstrøm), og 1.384 milliarder kroner i 2023, ifølge statsbudsjettet. Til sammenligning tjente staten 287,5 milliarder kroner på olje og gass i 2021.

Av 2022-anslaget på statens netto kontantstrøm utgjør kommer 50 prosent fra skatter og avgifter på olje- og gassbransjen, 48 prosent fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE, som forvaltes av Petoro) og to prosent som utbytte fra Equinor, ifølge regjeringen.

Disse regnestykkene er basert på en forventet oljepris på 986 kroner fatet (103 dollar) i 2022 og 912 kroner fatet (91 dollar) i 2023, og en gasspris på 12,70 kroner per kubikkmeter i 2022 og 11,40 kroner kubikkmeteren i 2023.

For hver 10 kroners opp- eller nedgang i oljeprisen vil statens netto kontantstrøm fra olje- og gassbransjen øke eller falle med åtte milliarder kroner, ifølge regjeringens beregninger i nasjonalbudsjettet for neste år.

Equinor-sjefen om skatteforslag: – Gjør prosjektene mindre lønnsommeSkattegrep kan ramme Wisting: – Prosjektet blir dårligereKnalltall for olje- og gasskjemper: – Helt fantastisk for hele oljebransjen
Publisert: