Mest gjeld i Fjell

Innbyggerne i Fjell kommune har mest gjeld på Vestlandet.