Forskere fra Stanford University School of Medicine i California har analysert smerteopplevelsen til 72 000 pasienter, og deres funn tyder på at det er en myte at menn tåler mindre smerte enn kvinner.

Undersøkelsen viste tvertimot at kvinner var mer følsomme for blant annet nakkesmerter enn menn var.

— Hormoner, gener eller psykologiske faktorer kan forklare forskjellene, rapporterer forskerne i Journal of Pain.

- Opptatt av å virke sterke

Tidligere undersøkelser har avdekket at hormoner kan virke inn på smerte-opplevelsen, men forskerne mener det trengs mer forskning for å finne ut mer om årsakene til at kjønnene opplever smerte ulikt.

— Kanskje menn er mer opptatt av å virke sterke og derfor ikke vil innrømme at de føler smerte. Det kan også være en av årsakene til at menn ikke oppsøker lege for å få hjelp, sier Peter Baker, leder av Men`s Health Forum til BBC News.