— Det er fremdeles et mål å få gitt tilbake selskapsskatten til kommunene. Men departementet har ikke lyktes med å lage gode nok modeller for hvordan vi skal gjøre det, sier Helge André Njåstad (Frp).

Han leder Stortingets kommunalkomité. Selskapsskatt er skatten foretak betaler til staten. Tidligere fikk kommunene beholde en andel av dette, men den rødgrønne regjeringen endret systemet slik at alt tilfalt staten. Det borgerlige byrådet i Bergen har gjennom et tiår klaget på denne avgjørelsen.

Ting tar tid

Nå når deres egne har inntatt regjeringskontorene, viser det seg at snuoperasjonen tar lengre tid enn antatt.

I valgkampen var dette et av tiltakene Frp og Høyre lovet å få fort på plass. Opprinnelig skulle dette presenteres i forbindelse med onsdagens kommuneproposisjon, men nå er saken utsatt i minst et år.

— Vi håper første anledning til å tilbakeføre selskapsskatten til kommunene blir i 2016. Det er ekstremt viktig at kommunene får denne skatten for å kunne legge til rette for arbeidsplasser, sier Njåstad.

Modellproblemer

Departementets problemer med å lage modeller handler om at de ikke finner måter å styre tilbakeføringen av skatten slik at flest kommuner får nytte av det.

— Vi må få en modell som sikrer at det ikke er hovedkontoret til selskapet som teller, men der hvor arbeidsplassene faktisk ligger. Departementet sier de trenger mer tid til dette. Det er krevende å finne en modell som ivaretar det hensynet at ikke Oslo skal få uhorvelig mye av skattepengene, bare fordi de har alle hovedkontorene.

- Hvorfor er dette så vanskelig å lage?

— De trenger mer enn noen måneder. Det er vanskeligere enn forespeilet. Det er ikke bare å trylle, og de treffer ikke helt med modellene de har jobbet med.

Skal levere

- Er dette godt nok?

— Ja, jeg synes det er godt nok at departementet jobber på høytrykk med denne saken. Når det først skjer, skal det merkes for kommunene og næringslivet.

Njåstad sier dette var en av grunnene til at han gikk fra lokalpolitikken til rikspolitikken.

— Så dette skal vi levere på.