Lite informasjon til streikende

2566 personer i Hordaland og Sogn og Fjordane er tatt ut i streik. Store prosjekter stopper opp.