I den samme perioden var det Telemark og Hedmark som hadde den største prosentvise nedgangen med henholdsvis 54 og 51 prosent færre konkurser. Oslo er fylket med størst nedgang i absolutte tall, med 78 færre konkurser. I Møre og Romsdal gjikk tallet mest opp med 71 prosent, eller 22 flere konkursar, fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012.

– Vi ser samme tendens hittil i år som for hele fjoråret. Dette er gledelige tall, og vi håper at nedgangen fortsetter i andre halvår, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

661 av konkursene var foretakskonkurser, unntatt enmannsføretak. 28 prosent av disse var innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner.

Det har vært 1975 konkursar hittil i år. Dette er 15 prosent færre enn i den same perioden i 2011.