Dårlig vær, dårlig gress og færre melkekyr – tilsammen er dette en dunderoppskrift for lav melkeproduksjon. Det bidrar samtidig til at den lille produksjonen av melk på toppen av det hele er fattig for fett som brukes til å lage smør.

I svært mange norske dagligvarebutikker er det fremdeles umulig å finne Tine meierismør. Mange butikker selger i stedet belgisk, fransk eller irsk smør. Mye tyder på at dette også blir situasjonen utover våren. Problemet er nemlig at norske melkekyr har en enda dårligere matsituasjon nå enn i høst.

– Det er mange bønder som sliter med å få opp produksjonen, sier fagsjef for fôring i Tine, Harald Volden.

Han viser blant annet til det svekkede fôret, og det er heller ingen bedring i sikte for kyrne.

– Vi får ingen endring i situasjonen før vi kommer inn i en ny beitesesong, sier Volden.

Spent på sommeren

Mens Tine så langt har sagt at smørmangelen i fjor skyldtes dårlig fôrsesong og dermed mindre melk, forteller Volden at antallet melkekyr falt med 5000 i fjor. Dette har ifølge ham også bidratt til at det er blitt lavere produksjon av melk. Men Volden vil ikke uten videre være med på at dette kan føre til smørmangel frem til ny beitesesong.

– Det kommer helt an på hva den melken som produseres brukes til, sier Volden.

Og blir sommeren dårlig i år også, kan det bli mangel på melk.

Krevende melkesituasjon

– Vi vil ha en krevende leveranse av melk også i 2012, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Morthen i Tine.

De gir nå et klart råd om å øke melkekvotene for 2012. Hvilke andre tiltak som diskuteres, vil hun ikke kommentere nå.

– Det som først og fremst er problemet, er fettbalansen. Da må vi se på ulike tiltak for å dekke markedet, sier hun og nevner produktene smør, fløte og rømme som de med høyest fettinnhold.

Hun peker på at smørimporten fra desember, som har vært i butikkene nå i januar, har hjulpet på situasjonen for Tine.

– Men vi skal være leveringsdyktige til alle forbrukerne på alle våre produkter i 2012. – Dere sier at produksjonen av smør nå er som normalt. Men fremdeles er det butikker der det ikke er Tine smør. Hva skyldes det?

– Hele vår forsyningslinje var tom. Det betyr at vi måtte bygge opp vår egen beholdning. Fra begynnelsen av denne uken sender vi dette ut til grossist, og da vil Tine smør være tilgjengelig i butikk i løpet av januar, som vi har lovet, sier Morthen.

10 til 20 prosent

– Noe av næringen man mister på grunn av det dårlige fôret, kan kompenseres med økt mengde kraftfôr. Men stort sett viser undersøkelser at økt kraftfôr gir mindre fett i melken, sier Åshild Randby, forsker på drøvtyggerernæring ved Universitetet for miljø— og biovitenskap i Ås.

Hun mener at det dårlige fôret kan redusere melkemengden med mellom 10 og 20 prosent.

– Det er ganske mye, og vi vil ikke se noe bedring før kyrne er ute på beite igjen. Det vil tidligst skje i mai her på Østlandet.