Fra april 2011 til april 2012 har strømprisene falt med 21 prosent.

De lave prisene skyldes at vi har hatt en uvanlig mild vinter med mindre strømforbruk enn vanlig. I tillegg fikk vi svært mye nedbør i fjor som fylte opp magasinene. En vanlig familie vil spare rundt 2000 kroner i året på de unormalt lave prisene.

Bare den siste måneden ble strømprisene 2,1 prosent billigere.

Billigere flypriser

Prisene på flyreiser falt desto mer med hele 30 prosent, men dette skyldes hovedsaklig at prisene på flyreiser falt med 4,2 prosent fra mars til april i år, mens de på samme tid i fjor steg med 54,2 prosent.

Den kraftige prisoppgangen i fjor kan sees i sammenheng med at måletidspunktet for flyreiser i april 2011 sammenfalt med påsken, mens dette ikke var tilfellet for april 2012.

I samme periode falt også prisene på audiovisuelt utstyr, teletjenester og klær.

Dette kommer frem av Statistisk sentralbyrås (SSB) presentasjon av utviklingen i konsumprisindeksen.

Billigere mat

Konsumprisindeksen var nesten uendret fra den siste måneden med en økning på 0,1 prosent.

Prisene på bøker falt med 16,4 prosent i april etter Mammutsalget i mars. Drivstoff, pakketurer, klær, båter og båtutstyr ble også dyrere.

Men maten ble 1,6 prosent billigere fra mars til april. Spesielt fisk, grønnsaker, melk, ost og egg.