Statens pensjonsfond Norge, bedre kjent som Folketrygdfondet, har etter årets tre første måneder en verdi på 138,4 milliarder kroner. Det er en økning på 8,9 milliarder kroner fra årsskiftet.

— Den høye avkastningen reflekterer en positiv utvikling i aksjemarkedet de første månedene i år, sier administrerende direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

Resultatet er likevel 0,2 prosentpoeng svakere enn referanseindeksens avkastning.

— Normalt vil vi gjøre det relativt best når det er sterk kursnedgang i markedet, mens vi gjør det noe svakere enn referanseindeksene når det har vært sterk kursoppgang, sier Svarva.

Folketrygdfondet er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs, og fondet har mulighet til å eie inntil 15 prosent i norske selskaper. Ved utgangen av første kvartal var Folketrygdfondets største eierposter i Statoil (16,5 milliarder kroner), Telenor (7,9 milliarder kroner og DNB (6,5 milliarder kroner). (©NTB)