Vil splitte opp Tide

Styret i Tide vil skille ut sjøvirksomheten, og kun beholde bussdelen i dagens konsern.